På träunderlag 

För ytavjämning av gamla trägolv som skall förses med nytt ytskikt.

Ett skivlag Step Board

Ej lämpligt för tunna golvbeläggningar. Knauf Danogips golvskiva Step Board skall läggas på helt och någorlunda slätt underlag. Större ojämnheter utjämnas med gipsbruk eller golvspackel. Step Board monteras på korksmulepapp med långkanter vinkelrätt mot golvbrädornas riktning och limmas samman kant i kant med sättlim (Bostic 25, Casco 3887). Kortkantsfogar förskjuts. Step Board kapas med fintandad såg, eller med hjälp av kniv. Skär framsideskartongen, bryt, skär baksideskartongen. Om kortkantsfog kommer över skålad golvbräda, skall fördjupningen utfyllas med gipsbruk eller golvspackel. Step Board fästs med skruv nr.18 s 300. På helt plant underlag kan skruvningen reduceras till s 300 på lång- och kortkanter.

Normalgipsskiva Classic Board + Step Board

Classic Board monteras med långkanter vinkelrätt mot golvbrädornas riktning och skruvas fast i underlaget med skruv nr 30 s300 längs kanter och s600 längs skivans mittlinje. Kortkantsfogar förskjuts. Step Board hellimmas tvärs normalgipsskivan. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm från rad till rad. Se även till att fogarna inte sammanfaller med normalgipsskivornas fogar, avstånd minst 150 mm, i annat fall utfylls försänkta kanter med gipsbruk eller spackel. Knauf Danogips Golvlim påföres flödigt det rengjorda underlaget med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget. Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim ha jäst upp längs samtliga skarvar.

Alternativ fastsättning golvskivor

Alternativ 1

Skivorna pressas mot underlaget och belastas längs kanter tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar. Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

Alternativ 2

Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan med 23 mm klammer s400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

Alternativ 3

Golvskivorna fästes med skruv s400 längs kanter. Skruv tas bort när limmet torkat. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

Lim:

Knauf Danogips Golvlim. Limåtgång: Vid ett lag hellimning åtgår ca 0,4 l/m2 .