På TRP-plåt

Golvet skall ej utsättas för stora punktlaster. TRP-plåt väljs enligt anvisningar för respektive bjälklagstyp under Byggsystem/System Bjälklag/SBS-bjälklag.

Golvkonstruktionen utförs med två skivlag gipsskivor. Det första skivlaget på TRP-plåten kan antingen vara normalgipsskiva Classic Board (helst med rak kant) eller Step Board. Det övre laget skall vara Step Board.

Normalgipsskiva Classic Board +Step Board 

Normalgipsskivan läggs ut med förskjutna kortkanter och fästs till trapetsplåt med gipsskruv Base (max 1 mm) /Base+ (max 2,5 mm), 10 st/m2 . Ev försänkta kanter utfylls med gipsbruk eller spacklas. Step Board hellimmas tvärs normalgipsskivan. Kortkantsfogar förskjutes min. 400 mm från rad till rad. Se även till att fogarna inte sammanfaller med Normalgipsskivornas fogar.

Knauf Danogips Golvlim påföres flödigt det rengjorda underlaget med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget. Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim ha jäst upp längs samtliga skarvar.

Alternativ fastsättning golvskivor

Alternativ 1

Skivorna pressas mot underlaget och belastas tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar.Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

Alternativ 2

Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan med 23 mm klammer s400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

Lim:

Knauf Danogips Golvlim.