Montage av skenor och reglar

Montage av skenor  

Märk ut placeringen av den utvändiga bågen på golv och tak.  

 

 

 

Golv- och takskenan kan också göras med två st 50x50 mm vinkelprofiler H50/50, men för att kunna böja den måste flänsen mot golv/tak klippas upp. 

Skenprofilerna skruvas, spikas eller skjuts fast var 50–100 mm (gäller samtliga alternativ).  

H50/50, 3000 mm   H50/50, 3600 mm  

Om man har böjbar skenprofil, behöver man inte klippa.  

SK 40/50, 2000 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage av reglar  

Här beskrivs montage av stålreglar, men träreglar kan användas på nästan samma sätt. Regelavstånden beror på bågens radie och om man skall montera skivor som är förböjda eller inte. Se tabell 1, Väggar med böjda former. Reglarna fästes i båda sidor till golv- och takskenan med skruvar (Mech R/R 13). Det kan bli nödvändigt att sätta upp extra reglar vid bågens ändar. Det gäller vid stående skivmontage och där täckningen skall göras i två skivlag.  

  

montage boejda vaeggar 02

Markera platsen för bågens yttersida.

montage boejda vaeggar 03

Golv- och takskena görs av två färdigböjda profiler SK40/50. Använd aktuell regel som avståndsmarkering.

montage boejda vaeggar 04

Om man använder vinkel- eller hörnprofiler måste flänsen mot golv och tak klippas upp.

montage boejda vaeggar 05

Böjbar skenprofil — SK, behöver man inte klippa.

montage boejda vaeggar 07

Vid stående montage av hela skivor blir skarvarna förskjutna och extra reglar kan därför behövas.

montage boejda vaeggar 08

Montage i två skivlag. Skarvarna skall förskjutas från lag till lag och därför behövs extra reglar.

montage boejda vaeggar 09

Skall skivorna böjas direkt mot en stålstomme måste man fästa bandstål ungefär mitt på reglarna för att undvika att de böjs ut under montaget.