Rekommenderad maximal belastning för olika fästdon - belastning vinkelrät mot byggskivan

infastning tabell vinkelrat 01

infastning tabell vinkelrat 02