Installationer och genomföringar i innerväggar

Ledningar och rör passerar ofta genom väggar som är ljud- och/eller brandklassade. För att bibehålla föreskrivna krav måste dessa genomgångar utföras korrekt och nogsamt.

Eldosors placering i klassade väggar måste också noggrant planeras för att möta ställda ljud- och brandkrav på den avskiljande konstruktionen.

För att erhålla enkel åtkomst till denna och andra typer av installationer behöver man ofta montera inspektionsluckor i väggen. Även här gäller det att luckan inte äventyrar den omgivande väggens krav. Knauf Danogips har ett flertal olika typer av luckor som möter alla typer av ljud-, brand-, säkerhets- samt våtrumskrav. Önskar man en diskret och estetisk lucklösning finns även Push-up luckor som enkelt kan ytbehandlas likt omslutande ytor.

montage eldosa