Eldosor

Om inga åtgärder vidtas vid infällning av eldosor i en innervägg får väggen en lägre ljudisolering och ett försämrat brandmotstånd. Det är därför viktigt att i både projekteringsstadiet och vid utförandet av väggen ta hänsyn till detta.

Ta hjälp av våra detaljlösningar som uppfyller angivna ljud- och brandkrav. Har du ett lägre krav än vad detaljlösning anger kan du givetvis använda detaljlösning för närmast högre krav. Regelbredd är den minsta dimension som regeln ska ha för att kraven skall uppfyllas. Anvisningar finns för både schaktväggar (både dubbla och trippla skivlag), väggar med enkel regelstomme (både enkla och dubbla skivlag) och väggar med dubbel regelstomme (dubbla skivlag).  

För enkelstommar med två skivlag på ena sida samt ett på andra se detaljlösning för motsvarande aktuell ljud- och/eller brandklass på enkla eller dubbla skivlag.

När det gäller rum med sekretesskrav tillåts inte eldosor i väggen. Dessutom rekommenderar vi inte eldosor i lägenhetsskiljande väggar.  

montage eldosa