Enkel regelstomme, enkla skivlag

 

Gäller för stål- och träreglar.

Föreskriven vägg ska utföras med minst 70 mm regelstomme och uppfylla och utföras enligt anvisningar för brandklass EI 30. 

Eldosor enkelstomme EI 30 

 

Anmärkning: Utrymmet mellan dosbotten och motstående skiva ska drevas med stenullsisolering.

 

Eldosor placering

 

Eldosor som monteras i brandklassade regelväggar och som inte är fullisolerade kräver särskilda åtgärder.
I sidled fylls regelfacket och i höjdled (över och under) ska isoleringen täcka dosorna med minst 300 mm.
Isoleringen avgränsas och fasthålls av regelkortling.
Om avstånd mellan dosa och anslutande golv eller tak är mindre än 300 mm godtas en mindre täckande isoleringsmängd.


Isolering: Minst 70 mm isolering typ A1, densitet minst 28 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C samt ha ett övermått på 5-10 mm.