Schaktvägg med dubbla skivlag

 

Ljudkrav R´w = 30 dB och brandklass EI 30
Föreskriven vägg ska utföras med minst 70 mm regelstomme och uppfylla och utföras enligt anvisningar för ljudklass R´w = 30 dB och brandklass EI 30.
Infällning av eldosa utförs enligt nedan.

Beteckning Brandklass Ljudklass R'w
Aktuell Knauf Danogips väggbeteckning som uppfyller ljud- och brandkrav EI 30 30 dB

 

montage eldosor schakt dubbla

Detalj Text
1

Minst 70 mm Knauf Danogips regelstomme

2

Regelfack med eldosor fylls ut helt med stenull, minst 28 kg/m3.

3

Eldosan monteras med typgodkända distansfästen, (ex. Schneider Electric)

4

1 x 12,5 mm Knauf Danogips skivor

5

2 x 12,5 mm Knauf Danogips skivor

Anmärkning

Isoleringsskivorna ska fästas med ett övermått på 5-10 mm så att skivorna pressas mot reglarna.
Utrymmet mellan dosbotten och motstående skiva ska vara väl drevat med stenull.

 

 


 

Ljudkrav R´w = 30 dB och brandklass EI 60
Föreskriven vägg ska utföras med minst 70 mm regelstomme och uppfylla och utföras enligt anvisningar för ljudklass R´w = 30 dB och brandklass EI 60.
Infällning av eldosa utförs enligt nedan.

 

Beteckning Brandklass Ljudklass R'w
Aktuell Knauf Danogips väggbeteckning som uppfyller ljud- och brandkrav EI 60 30 dB

 

montage eldosor schakt dubbla 02

Detalj Text
1

Minst 70 mm Knauf Danogips regelstomme

2

Regelfack med eldosor fylls ut helt med stenull, minst 28 kg/m3.

3

Eldosan monteras med typgodkända distansfästen, (ex. Schneider Electric)

4

2 x 12,5 mm Knauf Danogips gipsskivor

5

2 x 15,5 mm Brandskyddsskiva Secura Board

Anmärkning

Isoleringsskivorna ska fästas med ett övermått på 5-10 mm så att skivorna pressas mot reglarna.
Utrymmet mellan dosbotten och motstående skiva ska vara väl drevat med stenull.