Inspektionsluckor Push-up

montage inspektionslucka pushup 01
1 Med förpackningen följer en mall som du ritar av på väggen/taket där luckan skall monteras.
montage inspektionslucka pushup 02
2 Därefter sågar du med sticksåg ut hålet och placerar luckans ram från väggens/takets baksida, så att enbart den inre falskanten träder fram. Ramen bygger ca 35 mm så det ska vara ca 40 mm fritt åt alla sidor bakom skivbeklädnaden, d.v.s. inga reglar eller profiler som försvårar monteringen. 
montage inspektionslucka pushup 03
3 Ramen fästs med skruv genom skivbeklädnaden och in i ramen. Använd lika många skruv per sida som skivbeklädnaden i luckan är fäst med per sida. Använd skruv med borrspets. Komplettera eventuellt skruvinfästningen med Knauf Danogips Montagelim.
montage inspektionslucka pushup 04
4 Därefter är det bara att montera luckan på ramen med hjälp av de fjädrande fästhållarna, och trycka fast luckan.