Kabel- och rörgenomföringar

PVC-rör, VP-rör och enstaka kablar

Kabel och rörgenomföringar i gipsskiveväggar tätas mot brand med Brandtätningssystem Intumex KS30. Brandteknisk klass högst EI 120 Silicone Trading, Västra Frölunda, 031- 497330. TG 6042/91  

Brandklass EI 120

1. Värmeexpanderande fogmassa, Intumex KS 30. Tätningen utförs mot gipskanten på båda sidor om väggen. Fogmaterialet i genomföringen skall vara minst 25 mm djupt och 15 mm brett på vardera sidan av väggen/ bjälklaget. Övermålning av fogen kan ske efter 48 tim.

2. PVC-rör med maximal diameter 110 mm -- VP-rör maximal diameter 50 mm, enstaka samt i bunt, maximalt 5 st VP-rör per bunt -- Enstaka kablar med maximal ledningsarea 5 x 1,5 mm2

3. Minst 2 skivlag 12,5 mm Classic Board på båda sidor om väggen. Väggtypen skall uppfylla avsedd brandklass.

Cellgummi-isolerande rör

Genomföringar med cellgummiisolerade rör i gipsskiveväggar tätas mot brand med Brandtätningssystem Intumex KS30. Brandteknisk klass högst EI 60. Silicone Trading, Västra Frölunda, 031- 497330. TG 1760/96  

Brandklass EI 60

1. Värmeexpanderande fogmassa, Intumex KS 30. Tätningen utförs mot gipskanten på båda sidor om väggen. Fogmaterialet i genomföringen skall vara minst 40 mm djupt och 15 mm brett på vardera sidan av väggen/ bjälklaget. Övermålning av fogen kan ske efter 48 tim.

2. Metallrör som är isolerat med cellgummiisolering. Max rörstorlek är 114 mm.

3. Väggtypen skall uppfylla avsedd brandklass.

montage kabel o ror kabel ei 120 c

PVC-rör, VP-rör och enstaka kablar - brandklass EI 120.

montage kabel o ror cellgummi ei 60 c

Cellgummi-isolerande rör - brandklass EI 60.