Ventilationskanaler

Ventilationskanaler av stålplåt genom gipsskiveväggar tätas mot brand med Brandtätningssystem Intumex KS30. Brandteknisk klass högst EI 60. Silicone Trading, Västra Frölunda, 031- 497330. TG 0307/94  

Brandklass EI 60

1. Mineralullsisolering

2. Värmeexpanderande fogmassa, Intumex KS30. Tätningen utföres mot gipskanten på båda sidor om väggen. Fogmaterialet i genomföringen skall vara minst 25 mm djupt på vardera sida om väggen och maximal fogbredd är 15 mm. Övermålning av fogen kan ske efter 48 tim.

3. Ventilationskanalerna förutsätts isolerade, på ena eller båda sidor av väggen, så att det totala brandmotståndet motsvarar brandteknisk klass EI 60. Isoleringen skall utgöras av obrännbart material. Isoleringen skall skäras av vid väggen och får ej dras igenom den brandavskiljande byggnadsdelen. Rektangulära ventilationskanaler ska stagas upp med profiler på ena sidan av väggen, för att förhindra deformationer.

4. 2 skivlag 12,5 mm Classic Board på båda sidor av väggen.

5. Minst 70 mm Multireglar. Väggar byggs före montering av ventilationskanaler. Stålreglar placeras med hänsyn till håltagning. Över och under håltagning monteras skena med urklipp för att staga gipsskivekanten vid hålbredd > 400 mm.

montage ventilation