Nedböjning och rörelser i innerväggar

Gips är ett stabilt material med mycket små rörelser. Det är bara i samband med mycket långa väggar eller stora takytor som man måste ta hänsyn till rörelser på grund av förändringar i temperatur och fuktighet. Det kan man göra genom att t.ex. använda dilatationsfogar. Däremot kan man nästan aldrig undvika rörelser mellan anslutande byggnadsdelar och gipsskivorna eftersom de "arbetar" olika. Dessutom kan í vissa fall betydande nedböjningar på innerväggarna uppkomma på grund av olika laster. För att slippa dessa problem är det viktigt att anslutningar görs på ett sådant sätt att sprickbildning undviks och rörelser och sättningar fångas upp.

BILD