Mindre rörelser och sprickbildning i innerväggar

Undvik sprickor  

Det är svårt att undvika sprickor i ytbehandlingen när man gör anslutningar till andra material. Tejpning, där man pressar in spackelremsan mot anslutande byggnadsdelar, är en metod som gör att eventuella sprickor blir mer "exakta", men metoden kräver att anslutande material har någorlunda jämna ytor. Gör man anslutningarna med fogar som fylls med elastisk fogmassa kan man slippa sprickbildning helt och hållet. Metoden är också lämplig för anslutning mot ojämna ytor som t.ex. tegelväggar. I de fall fogmassan syns kan man använda avslutningslist på gipsskivorna.  

Två metoder att undvika sprickor  

Tejpning med spackelremsa mot byggnadsdelar i annat material gör att eventuella sprickor i ytbehandlingen blir mer exakta.  

Man kan undvika sprickor helt om man använder elastisk fogmassa vid anslutningar mot byggnadsdelar i andra material. Man bör då använda kantlist på gipsskivorna.  

Mindre sättningar, rörliga fogar  

Vid anslutning av väggar mot tak kan man behöva använda rörelsefogar. Metoden kan ta upp rörelser och sättningar på upp till 10 mm. Mot tak fäster man skenan på vanligt sätt, och reglarna - som måste vara minst 15 mm kortare än vägghöjden - skall inte fästas i takskenan. Gipsskivorna med avslutningslist avslutas 15 mm från taket. De fästes bara mot reglarna – inte mot takskenan. Infästningen till reglarna skall placeras minst 25 mm under takskenans flänsar. I botten av fogen lägger man en bottenfyllning som fogmassan kan glida på. Man kan t.ex. använda en tejp som fogmassan inte fäster på eller en stopplist i gummi. Fogen fylls med fogmassa som måste vara så elastisk att den klarar att tryckas samman mellan 5 och 15 mm.  

Rörlig fog med plats för 10 mm sättning  

Takskenan monteras på vanligt sätt.

  • Reglarna skall vara 15 mm kortare än vägghöjden. De skall inte fästas i takskena.
  • Mot takskenan fäster man en gummitopplist eller en tejp som fogmassan inte fäster på.
  • Montera kantlist på skivorna som avslutas 15 mm från taket. Skivorna fästes bara vid reglarna.
  •  Fogen fylls med fogmassa som är tillräckligt elastisk.

 

montage rorelser o sprickor 01

Tejpning med spackelremsa.

montage rorelser o sprickor 02 

Elastisk fogmassa mot anslutande byggnadsdelar.

 

 

 

 

 

montage rorelser o sprickor fore sattning

montage rorelser o sprickor efter sattning