Dilatationsfogar i innerväggar

Gips är ett stabilt material med mycket små rörelser (ca 0,5 mm/m vid en relativ luftfuktighet mellan 30-90%). Av denna anledning är det bara i samband med mycket långa väggar som man måste ta hänsyn till rörelser på grund av förändringar i temperatur och fuktighet. I väggar med större längd eller utsträckning än 10-12 meter bör man därför sätta in dilatationsfogar. När man gör dilatationsfogar måste både gipsskivorna och bakomliggande konstruktion brytas. Fogen mellan skivorna kan fyllas med elastisk fogmassa. Det finns också speciella dilatationsband.

Dilatationsfogar kan göras med hjälp av elastisk fogmassa. Lägg märke till att man använt kantlister på skivorna.

 

 

 

Det finns också speciella dilatationsfogband.

 

 

 

  

 

montage rorelser o sprickor dilatation 01

montage rorelser o sprickor dilatation 02