Teleskoperade innerväggar

Vid större nedböjningar än 10 mm (för anvisningar om nedböjningar t o m 10 mm se, Mindre rörelser och sprickbildning i innerväggar) i bjälklag och takkonstruktioner ska teleskopanslutningar användas.

Principlösning med Förstärkningsskena FSK. Nedböjning ≤ 40 mm.

 

Principlösning med Teleskopskena TSK med 50 mm fläns. Nedböjning ≤ 40 mm.

 

Principlösning med Teleskopskena TSK med 120 mm fläns. Nedböjning ≤ 80 mm.

 

 

BILDER