Dörrar och öppningar i innerväggar  

Vid arbete med öppningar i en innervägg är det viktigt att utföra en konstruktion som klarar de påfrestningar som konstruktionen kan bli utsatt för. Det kan t.ex. gälla stötar/vibrationer från dörrar. Stomuppbyggnaden ska vara rätt och placeringen av skivskarvarna ska vara korrekta.

När öppningar ska göras i en vägg är det även stor risk för relativt stora mängder skivspill. Med planering av skivmontaget kan onödigt skivspill undvikas.

I detta avsnitt visas kompletta lösningar som både är effektiva och ekonomiska vare sig du behöver en enkel innerdörr i en bostad eller stora och tunga pardörrar på t.ex. ett sjukhus. Läs om allt från att bygga in en skjutdörr i väggen till kompletta lösningar för karminfästning i såväl trä- som stålregel. 

montage oeppningar i innervaeggar