Fönsteröppningar  

Öppningar för fönster utförs enligt samma princip som öppningar för dörrar. Det är värt att tänka på att spillbitarna från fönsteröppningarna kan bli till ganska stora mängder gips. Det lönar sig därför att planera så att dessa bitar inte går till spillo.  

Av erfarenhet vet man att det ofta kan bli problem med att fästa gardinstänger och liknande vid fönstren. Undvik problemen, sätt in en läkt, plåt eller en kloss på det "känsliga" stället i stommen bakom skivorna. T.ex. en kloss/läkt i de övre hörnen av fönsteröppningen för fäste av beslag till gardiner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

montage fonster kloss

montage fonster ljusinslapp