Väggar med skjutdörr

Skjutdörrar kan byggas in både i enkelväggar, dubbelväggar och påsalningsväggar. Normalt är det nödvändigt med ett hålrum på minst 100-120 mm, men mått kan skilja beroende på dörrfabrikat.

I den del av väggen där skjutdörren ska kunna passera finns det oftast inte plats för vanliga reglar. Istället kan sekundärprofil S 25/85 monteras med ett centrumavstånd på 300 mm. Man bör även använda förstärkningsreglar FR vid dörrens avslutningar, både inne i väggen och i själva dörröppningen. Använd förstärkningsskena FSK i dörröverliggaren.

Nedan visas ett exempel på hur en konstruktion med skjutdörr i en vägg med stålregelstomme skulle kunna utföras.

skjutdorr
Konstruktionsprincip för skjutdörr i innervägg
skjutdorr konstruktion