Montage av Akustikprofil AP på vägg  

Nedan följer en monteringsanvisning för akustikprofil på stål- eller trästomme.  

Akustikprofil AP, har utvecklats för att ge mycket goda ljudisolerings-egenskaper. Effekten uppnås genom att Akustikprofilen ger en fjädrande upphängning åt gipsskivorna. Montaget måste ske med insikt och noggranhet så att eftersträvad ljudisolering verkligen uppnås. Väsentligt är att Akustikprofilen monteras med rätt centrumavstånd och att fjädringseffekten inte "kortsluts" genom felaktig skarvning av profilerna eller genom felaktig elinstallation. Kortslutningen innebär att en stum ljudbrygga bildas mellan gipsskivorna och stommen så att Akustikprofilens funktion kraftigt försämras. Reglarna skall vara monterade på s600 mm och Akustikprofilen på s400 mm.  

Akustikprofilen skall skruvas i underkant mot träreglarna med Base W 30 mm. För stålreglar med max plåttjocklek 1,0 mm är Base 25 mm lämplig.  

 

 

 

 

 

Skruvas profilen i ovankant riskeras att den pressas mot reglarna när gipsskivan monteras vilket medför en kraftig försämring av ljudisoleringen.  

 

 

 

 

 

Det är viktigt att infästningen sker i det förborrade hålet eller högst 25 mm därifrån så att profilen blir fjädrande.  

 

 

 

 

Denna typ av infästningar försämrar ljudisoleringen kraftigt.  

 

 

 

 

 

Skarvning sker, enkelt genom att de båda Akustikprofilerna monteras kant i kant med de båda förborrade hålen mitt för varandra.  

 

 

 

 

 

Profilens yttre del får ej ligga omlott.  

 

 

 

 

 

Första laget gipsskivor fästes med Base W 30 mm och andra laget med Base W 40 mm. Skruven får inte vara så lång att den riskerar att nå stommen och orsakar en ljudbrygga.  

 

 

 

Akustikprofilen närmast golvet monteras så att den kan skruvas till syllen. Det är viktigt att gipsskivorna monteras med avstånd på minst 10 mm til golvets ovankant. Ställs gipsskivorna på golvet kommer Akustikprofilens ovankant att pressas mot reglarna och därmed försämras ljudisoleringen kraftigt. Spalten skall tätas med akustisk tätmassa. Sockellist bör limmas mot gipsskivorna.
 

Akustikregeln monteras direkt mot regelstommen  

Akustikprofilen lämpar sig mycket väl att förbättra ljudisoleringen på en befintlig vägg, dock skall befintliga gipsskivor eller andra byggskivor avlägsnas och Akustikprofilen monteras direkt mot regelstommen för att uppnå bästa resultat.

montage akustikprofil pa vagg 01

montage akustikprofil pa vagg 02

montage akustikprofil pa vagg 03

montage akustikprofil pa vagg 04

montage akustikprofil pa vagg 05

montage akustikprofil pa vagg 06

montage akustikprofil pa vagg 07

montage akustikprofil pa vagg 08

montage akustikprofil pa vagg 09