Säkerhetsklassade väggar

Hit hör våra system för inbrotts- och skalskydd (Inbrottsplåt IBPH) och röntgenstrålning (Knauf Safeboard och blyplåt). Under respektive område finns kompletta montageanvisningar.

montage saekerhetsklassade vaeggar