Montage av inbrottsskydd IBPH

Stålplåt ska i första hand monteras på väggens insida då det starkaste skiktet i konstruktionen ska vara innerst mot lokalen (inbrottsskyddet på icke angreppssidan). I SSF framgår att stålplåt eller liknande skydd ska monteras minst 4 meter upp vid montage i högre väggar. Normalt monteras plåten mellan Knauf Danogips byggskivor på i första hand Förstärkningsregel FR alternativt på Multiregel MR (vid högre ljudklass på väggen).

Skruvad konstruktion:

Inbrottsplåt IBPH monteras antingen mellan gipsskivorna eller direkt mot regelstommen. Plåten är färdighålad för att förenkla montaget.

Mellan gipsskivor

Vid montage av stålplåt mellan två gipsskivor kan stommen utgöras av i första hand Förstärkningsreglar FR alternativt, vid högre ljudkrav, Multireglar MR. (se figur 1.1). Först monteras det första, inre skivlaget med självborrande skruv Base+ 25 mm i FR-regel eller Base 25 mm i MR-regel s600 mm. Stålplåten sätts därefter kant i kant över regel mot det inre gipslaget och skruvas sedan in i regel genom de färdiga hålen i stålplåten med självborrande skruv Base+ 25 mm i FR-regel eller Base 25 mm i MR-regel.Alternativt punktsvetsas plåten på s100 mm. Det yttre gipslaget skruvas sedan, förskjutet mot det första skivlaget, med självborrande skruv Base+ 40 mm igenom båda gipsskivorna samt stålplåten in i regeln. Skruvavstånd i skivkanterna s100 mm och s300 mm inne på skivan.

Direkt mot regelstomme

Vid montage av stålplåt direkt mot regelstommen ska alltid Förstärkningsregel FR användas (se fig 1.2). Stålplåten skarvas då i fälten mellan väggreglarna med 50 mm överlapp och skruvas samman med skruv Mech 3 s100 mm. Stålplåten fästs i regelstommen med skruv Mech 3 s200 mm. Inre lag gipsskivor skruvas därefter i stålplåten med självborrande skruv Base+ 25 mm och det yttre skivlaget skruvas, med förskjutna skarvar, igenom det inre laget och in i stålplåten med självborrande skruv Base+ 40 mm. Skruvavstånd s200 mm i skivkanter och s300 mm inne på skivan.

Vid t ex lägenhetsskiljande väggar med dubbel regelstomme monteras stålplåten på insidan av den ena stommen, som ska vara av typ FR (den icke stålplåtsklädda stommen kan vara av typ MR). Angreppet kan ju här komma från båda hållen och skyddet bör följaktligen ligga i mitten (se fig 1.3).

 

montage inbrottsskydd 011

Figur 1.1 Knauf Danogips IBPH monterat mellan två gipsskivor på MR- alternativt FR-stomme.

montage inbrottsskydd 011

Figur 1.2 Knauf Danogips IBPH monterat direkt mot FR-stomme.

montage inbrottsskydd 011

Figur 1.3 Knauf Danogips IBPH monterat direkt mot FR-stomme vid dubbelstomme av FR och MR.