Montage av blyplåt  

Röntgen avskärmas traditionellt med bly, men kan också med fördel avskärmas med vår specialskiva Knauf Safeboard (Se Strålskydd/Montage av Knauf Safeboard). Denna skiva ger i de allra flesta fall både miljömässiga, ergonomiska och ekonomiska fördelar kontra blyplåt.

Blyplåtar  

Röntgenrum kan avskärmas med hjälp av blyplåtar i gipsskivekonstruktionen. Det är lämpligt att limma blyskivorna på spånskivor eller plywood innan de monteras i konstruktionen. Givetvis måste blyplåtarna vara täta med korrekt utförda skarvar för hundraprocentig avskärmning.  

Alla skarvar mellan blyplåtarna måste ha ett överlapp på minst 10 mm och alla genomföringar, skarvar och skruv- eller spikhål måste fyllas med bly. Skall man montera in blyplåtar i väggar bör man välja väggtyper med delad stomme. Detta för att kunna göra installationer och hänga upp armaturer utan risk för att skada blyplåtarna.  

OBS! Kontakta experter inom området för att få rätt tjocklek och placering av blyplåtarna.      

"BILD IN"

Röntgenavskärmning

Blyplåtarna måste skarvas med en överlappning på minst 10 mm.

"BILD IN" 

Röntgenavskärmning

Alla skarvar samt skruv- och spikhuvuden måste täckas med bly.  

"BILD VÄGG IN"   

Röntgenavskärmning i väggar  

För att kunna montera armaturer och installationer utan att skada blyplåtarna måste man använda väggar med delad stomme.  

"BILD ÖVERGÅNG VÄGG/DÖRR IN"       

Röntgenavskärmning  

Exempel på blyinlägg vid övergång mellan vägg och dörr. Blyinlägget måste vara tät överallt, även vid anslutningar.  

"BILD TAK IN"   

Röntgenavskärmning i nedpendlat tak  

För att kunna dra installationer och montera armaturer utan att skada blyplåtarna, bör dessa placeras ovanför primärprofilerna. Man måste fylla med bly kring upphängningens genomföringar.  

"BILD VÄGG/TAK IN"   

Röntgenavskärmning  

Exempel på blyinläggning vid anslutning mellan vägg och nedpendlat innertak.