Montage av Knauf Safeboard

Vår strålskyddsskiva Knauf Safeboard utan bly, hanteras och monteras i stort sätt som vanliga gipsskivor. Skivan har en kärna av gips och bariumsulfat och med ytskikt av kartong. Halvrunda kartongklädda långkanter och skurna raka kortkanter. Tjocklek: 12,5 mm. Följ våra montageanvisningar nedan för ett säkert strålskydd.

Produktinformation om Knauf Safeboard

Hantering

Se Montage/Hantering/Kartongklädda gipsskivor

Kapning

Skivorna ritsas likt vanliga gipsskivor med gipskniv och knäcks över en skarp kant.

Skivskarvar

Knauf Safeboard har skivformat 625 x 2500 mm som standard, vilket innebär att vid regelstomme på centrumavstånd s 450 mm monteras skivorna tvärs stommen (liggande montage). Längden på skivorna tillpassas så att kortkanter får underlag.    

Kortkantsfogar ska alltid förskjutas. Skivorna ska alltså monteras med dessa fogar i förband.    

När flera lag skivor ska monteras ska alltid fogarna förskjutas från skivlag till skivlag. Detta gäller både långkants- och kortkantsfogar.

Knauf Safeboard har halvrunda långkanter vilket kräver bredspackling vid högre krav på ytsläthet. Ett bättre alternativ är oftast att utföra ett yttre skivlag med antingen 12,5 mm Classic Board alternativt 6,5 mm Reno Board (vid behov av tunnare väggar). Dessa skivor har försänkta långkanter och således normal ytbehandling.

Skruvmontage Knauf Safeboard

Skruv för hårdgips (Cresco) används och med tillräckligt tryck med låg hastighet för att säkerställa infästningen. Skivorna skall alltid ligga an mot underlaget. Försök inte pressa dem på plats med hjälp av skruven.

Avstånd till kartongklädd kant skall vara 10-15 mm samt till icke-kartongklädd kant 15-20 mm. Inskruvning görs med elskruvdragare som försänker skruven 0,5-1,0 mm.  

Skruvavstånd för Knauf Safeboard på vägg
Knauf Safeboard monterad horsiontellt (liggande)   Skruvavstånd (mm)    
Längs skivans kanter    Inne på skivan 
Regelavstånd Yttre skiva  Inre skiva  Yttre skiva  Inre skiva 
450 mm s 225
(längs kortkanter minst 3 skruv)

s 450
(längs kortkanter minst 2 skruv)

 minst 3 skruv per regel minst 2 skruv per regel

Skruv-radavstånd är max 450 mm.

 

Spackling av Knauf Safeboard

Produktbeskrivning

Knauf Safeboard spackel är ett i pulverform gipsbaserat material med tillsatser av mineraler och bindemedel som ger ett strålskydd motsvarande skiva Knauf Safeboard. Spacklet är karakteristiskt gult till färgen.

Produktinformation om Knauf Safeboard spackel

Krav på underlag

Knauf Safeboard skivor ska vara monterade på ett stabilt underlag och skivorna ska innan spackling vara torra och rena. Skivskarvar ska vara fria från damm och tillpassade skivkanter ska vara primade. Eventuella hål, sprickor etc. ska noggrant fyllas igen med Knauf Safeboard Spackel.

Krav på omgivande miljö

Spackling får utföras först när inga större längdändringar av skivorna kan uppstå på grund av fukt eller temperaturändringar. Rumstemperatur och underlagstemperatur får inte underskrida +10 °C.

Blandning och bearbetning av Knauf Safeboard Spackel

Häll Knauf Safeboard spackel i rent och kallt vatten (max 5 kg i ca 2 liter vatten) tills det bildas små ”öar”. Rör sedan om med en spackelspade utan att tillföra ytterligare tillsatser tills spacklet får en krämig och fast konsistens. Bearbetningstiden är ca 30 minuter från det att spacklet blandas tills härdningen börjar (vid 20 °C). Låga temperaturer förkortar bearbetningstiden och höga temperaturer förlänger bearbetningstiden. Bearbetningstiden förkortas även av smutsiga kärl och verktyg. Bearbeta inte härdat material. Genom tillsättning av vatten eller omrörning blir Knauf Safeboard Spackel inte bearbetningsbart igen. 

Åtgång spackel

Åtgången av Knauf Safeboard spackel är ca. 0,35 kg/m2.

Skivskarvar

Alla skivskarvar av Knauf Safeboard ska spacklas med Knauf Safeboard spackel för att skydda mot röntgenstrålning. Detta gäller oberoende av var i skivkonstruktionen som skivorna är placerade, det vill säga även undre skivlag ska vara spacklade.

Kortkanter och tillpassade kanter för Knauf Safeboard ska fasas.

Långkanter

Spackling av skarv med Knauf Safeboard spackel: Skarven ska vara helt fylld av spackel.

 

Kortkanter

Spackling av skarv med Knauf Safeboard spackel: Skarven ska vara helt fylld av spackel. 

 

Fyll skarv med Knauf Safeboard spackel, ta bort överflödigt spackel (valk) efter ca 50 minuter. Skrapa med en spackelspade vid skivskarvar i yttre synliga skivlag.

Rengör verktyg m.m. med vatten efter användande.

Konstruktionsdetaljer

1. Genomföringar

Genomföringar i väggkonstruktionen ska normalt utföras över vägghöjd 2,1 m. Om primärstrålningen riktas högre upp på väggen än 2,1 m ska genomföringar utföras högre upp.  

2. Vägghörn

Anslutning av Knauf Safeboard skiva mot Knauf Safeboard skiva i hörn ska utföras med Knauf Safeboard spackel i enlighet med detalj 2.   

3. Anslutningar mot andra byggnadsdelar

Anslutningar av Knauf Safeboard skivor till andra byggnadsdelar såsom tak, golv, väggar etc. ska utföras med tätning med Knauf Safeboard Spackel i enlighet med principen för anslutning mot tak i detalj 3.  

4. Dörröppningar

Skivskarvar i linje med öppningskanter ska inte förekomma. Dörrkonstruktion utförs enligt anvisningar från dörrleverantör.

5. Eldosor

Eldosor inkapslas med vår specialframtagna strålskyddskapsel.

Produktinformation om Strålskyddskapsel för eldosor

montage safeboard spacklade skarvar

montage safeboard kortkantsfogar
Kortkantsfogarna ska alltid förskjutas mellan skivlagen.

montage safeboard langkantsfogar
Långkantsfogarna ska förskjutas med minst 150 mm. Obs! Schematisk bild (skruvavstånd ska vara enligt tabell).

montage safeboard skruv avstand
Minimiavstånd mellan skruv och skivkanter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

montage safeboard spackling langkant Långkanter

montage safeboard kortkantsfogar Kortkanter

 

montage safeboard kontruktionsdet 02 

Detalj 2. Vägghörn.

montage safeboard kontruktionsdet 03 

Detalj 3. Anslutning mot andra byggnadsdelar.

montage safeboard kontruktionsdet 04 

Detalj 4. Dörröppningar.