Träbaserade skivor

För att erhålla en god kvalitet rekommenderas att man i första hand fäller in Plywood mellan reglarna med KB12 kortlingsbeslag och inte utanpå som inre skivlag. På detta vis kompletterar man gipsskivans alla fördelar med trä som underlag för infästning. Trä är ett mycket draghållfast material med helt andra fuktrörelser än gips och bör därför inte förankras i stommen.

Träbaserade skivor i våtrum 

Träbaserade skivor kan enligt BKR/GVK/Säker Vatten användas som inre skivlag för upphängning i både våtzon 1 och våtzon 2. Knauf Danogips rekommendation är dock att helt undvika träbaserade skivor som skivlag i våtzon 1. Skälet till detta är risken för rörelser och sprickbildning i konstruktionen. Även tätskiktsystemet kan ta skada av dessa rörelser. Inbyggt organiskt material ökar dessutom risken för mikrobiell påväxt. Skall träbaserade skivor ändå användas skall det kortlas mellan reglarna med t.ex. kortlingsbeslag KB12.

Om konstruktion utförs med träbaserad skiva är det mycket viktigt att känna till och planera arbetet med hänsyn till formförändringar.
Information hämtas i första hand från leverantör av träbaserad skiva. Om inget annat anges rekommenderar dock Knauf Danogips följande:

  •  Minst 12 mm konstruktionsplywood av kvalitet lägst P30. Säker Vattens anvisningar kräver minst 15 mm tjocklek
  •  Plywood skarvas över regel och där skivskarvar är förskjutna i förhållande till överliggande våtrumsskiva
  •  Plywood fästs i regelstomme
  •  Plywood ska ha en maximal fuktkvot på 12% innan montage av Knauf Danogips våtrumsskiva
  •  Tyngre infästningar fästs i kortlingar eller i färdiga fixturer

montage traebaserade skivor