Surface Board - För väggar med förhöjda krav på ytsläthet

Surface Board är gipsskivan med försänkning på alla fyra sidor. Surface Board skall monteras på samma sätt som Classic Board men skillnaden syns på det färdiga resultatet.

Försänkning på alla fyra sidor gör Surface Board till den perfekta produkten för att få jämna ytor på stora arealer som utsätts för släpljus från fönster eller ljusarmaturer. Surface Board levereras i det ergonomiska formatet 900 x 2400 mm. Tjockleken är 12,5 mm precis som Classic Board.

Skruvavstånd

montage surfaceboard skruvavstand 

Beklädnad

Montera skivorna tvärs mot reglarna. Vid beklädnad i 2 eller 3 lag, ska yttersta laget skall vara Surface Board. Förskjutningen av Surface Board mot underliggande skivlag är en halv skivbredd i sidled och minst 400 mm längsled. Skivorna i de undre lagen bör ha samma dimensioner som Surface Board dvs. 900 x 2400 mm för att undvika risken med linjerande skarvar mellan lagen.

Montage

Börja skruvning av Surface Board i mitten av skivan och att fortsätt ut mot sidorna. Skruv placeras ej närmare långkanten än 10 mm och kortkanten 15 mm. I hörnen får skurven ej vara närmare lång- och kortkant än 60 mm, se figur ovan.

Spackling och målning

Spackling av Surface Board skall utföras enligt YBG-klass Q4 eller Q3. Spackling utförs lämpligast på kortkanterna först och sedan på långkanterna för att undvika uppbyggnad vid krysskarven. Nedan beskrivs grundläggande behandling vilket motsvarar YBG-klass Q3.

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  1. Första behandling: Kortkantskarv, fyll skarven med skarvspackel och lägg i pappremsan. Observera att kortkantskarven är något djupare än långkantskarven. Spackla alla skruvskallar.  2. Första behandling: Långkantskarv, fyll skarven med skarvspackel och lägg i pappremsan. Spackla alla skruvskarvar.


  3. Andra behandlingen: Kortkantsskarv, innan andra behandlingen måste spacklet torka fullständigt (se YBG kap 6). Gör först en lätt avslipning och därefter påförs andra skiktet spackel.


  4. Andra behandlingen: Långkantsskarv, innan andra behandlingen måste spacklet torka fullständigt (se YBG kap 6). Gör först en lätt avslipning och därefter påförs andra skiktet spackel.

montage surfaceboard 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

montage surfaceboard spackling 01

1. Första behandling - kortkantsskarv.

montage surfaceboard 02

2. Första behandling - långkantsskarv.

montage surfaceboard spackling 03

3. Andra behandlingen - kortkantsskarv.

montage surfaceboard spackling 04

4. Andra behandlingen - långkantsskarv.