Väggar med stålregelstomme (Multiregel/Förstärkningsregel/Standardregel/Akustikregel)  

Knauf Danogips byggskivor på stålregelstomme (Multiregel/Förstärkningsregel/Standardregel/Akustikregel) används till invändiga väggar i alla typer av byggnationer. Snabbt och enkelt montage i kombination med väldokumenterade egenskaper gör dessa system till ett självklart val i jämförelse med andra konstruktionslösningar.

1. Tak- och golvskena fästs s 400 mm.  

2. Reglar s 450 mm (max s 600 mm). Regelprofilerna har färdiga kabelhål för installationer.  

3. Första laget skivor.  

4. Andra – och följande – skivlag.

5. Montage av skivor enligt Knauf Danogips anvisning "Montage av skivor, allmänt"

6. Eventuell hålrumsisolering.  

7. Tätning vid golv, tak och andra anslutningar.  

8. Spackling över skarvar och skruvar.  

9. Ytbehandling.      

Skivtyper  

I princip samtliga av Knauf Danogips breda utbud av byggskivor kan utnyttjas till väggar med stålregelstomme.   

Stålprofiler  

Skenor och regelprofiler finns i många bredder och i skilda godstjocklekar. Profilerna finns i standardlängder, men det är möjligt att även beställa regelprofilerna förkapade. Reglarna har asymmetriska flänsar så att man lätt kan skjuta in profilerna i varandra vid exempelvis skarvning.  

Profiler för tätning  

Det krävs ofta tätning vid väggarnas anslutning mot andra byggnadsdelar. Detta kan göras på två sätt. Antingen med polyetenduk och fogmassa eller med torr fogtätning. Till den första metoden levereras skenorna med färdigt monterad PD-remsa (skena SKP). Sådan duk kan också fås på rulle (PD), bl.a. till tätning bakom reglar m.m. Till den andra metoden levereras både skena och regelprofiler med färdigmonterade tätningslister av EPMD-gummi.  

Tätning med PD-remsa och fogmassa- vid flerlagsbeklädnad är det bäst att foga vid innersta skivlag.          

Torr fogtätning - stålprofiler med GT-list är ett komplett system för ljudtätning. Stålprofilerna levereras med EPDM-list i olika antal och  placering. EPDM-list kan också levereras lösa för montage på byggarbetsplatsen.  

Fyra huvudtyper  

I Knauf Danogips breda systemutbud ingår flera väggtyper. De kan indelas i fyra huvudtyper:  

Påsalnings- och schaktväggar: Ett, två eller tre skivlag på en sida av stommen. Ev. hålrumsisolering.  

Enkelväggar: Ett eller två skivlag på bägge sidor av stommen. Ev. hålrumsisolering.  

Sicksackväggar: Förskjutna reglar med gemensam golv- och takskena. Två skivlag på båda sidor av stommen. Alltid hålrumsisolering.  

Dubbelväggar, dubbel stomme: Två helt skilda stommar med min. 15 mm avstånd. Två eller tre skivlag på båda sidor av stommen. Alltid hålrumsisolering.

Montage av skenor  

Skenor används i innerväggens stomme som golv- och takanslutning samt kan även användas vid anslutning till vägg, pelare och liknande. Skenorna har normalt polyetenduk (se bilder till höger) eller tätlister, som medverkar vid ljudisoleringen och till utjämning av mindre ojämnheter.

Skenorna skruvas, skjuts eller bultas fast på centrumavstånd s 400 mm och underlaget skall vara plant och fast. Mot gipsskivevägg/-tak skall skenan fästas i stommen. Där detta inte är möjligt fästs de med fästdon för gipsskiva t.ex. Expander Rosett. 

I väggkonstruktioner med dubbel regelstomme ska skenorna monteras med ett mellanrum på minst 15 mm.

T-skarvning av skenor utförs lämpligast enligt figur till höger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Montage av reglar  
Placering av reglar

Det absolut vanligaste regelavståndet idag är s 450 mm (vid 900 mm breda byggskivor) men andra regelavstånd, främst s 600 mm, kan också förekomma. Till mycket höga väggar och till väggar i våtrum används ibland även mindre regelavstånd, s 300 mm. Vid dörrhål och andra öppningar ska reglarna placeras så att skivskarvar inte sammanfaller med öppningskant. Företrädesvis används reglar i hel längd, och regel bör vara ca 10 mm kortare än aktuell vägghöjd. Skarvar ska placeras så att reglar intill varandra inte har skarvarna på samma ställe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infästning mot anslutande konstruktioner

I anlutningar till andra byggnadsdelar som vägg och pelare ska, i de fall som regel används istället för skena, regeln normalt vara försedd med polyetenduk enligt bild. Annat alternativ är tätlister.

Mot andra gipsskivekonstruktioner ska anslutningsreglar fästs in med skruvar eller pluggar max s 400 mm. Mot byggnadsdelar i andra material skruvas, spikas eller skjuts profilerna fast s 400 mm. Om den anslutande konstruktionen har en öppning eller ljudspalt ska infästning utföras på en sida av ljudspalten. Detta gäller inte för dubbelväggar med helt avskilda stommar. Då görs infästning på var sida av ljudspalten. Kom ihåg ljudtätning med PD-remsa/fogmassa eller torr fogtätning.  

 
 
Väggklammer vid sicksackstomme 

Vid sicksackstomme (reglar placerade i sicksack och där regelbredd är mindre än skenans bredd) ska väggklammer (VK) placeras i anslutning mellan regel och skena enligt figur till höger. VK finns i bredderna 25 mm och 50 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarvning av reglar

Reglarna bör vara ca 10 mm kortare än vägghöjden. Hela längder bör användas, men vid behov kan reglar med asymmetriska flänsar skarvas genom att skjuta profilerna in i varandra - s.k. boxning. Överlappningen bör vara minst 600 mm och skarvpunkterna förskjuts från regel till regel. Denna metod används också till förstärkning av reglarna för att uppnå större styvhet, något som ger möjlighet till större vägghöjd. 

Även förstärkningsreglar kan skarvas samman (boxas) på samma sätt som standardreglar. Den skarvade delen ska vara minst 1000 mm överlappande och förstärkningsreglarna sammanfogas med 8 st montageskruvar (Knauf Danogips skruv Mech 3), 4 st i vardera änden av skarven. Skruvarna fästs i profilens omvikta kant.

Vid skarvning av regel för att uppnå samma styrka som oskarvad regel, se tabell till höger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra genomföringshål

Knauf Danogips reglar (utom förstärkningsregel FR) har som standard genomföringshål i båda ändar. Extra hål kan stansas ut med hjälp av håltång. Observera dock att håltagningen inte får överstiga 40% av regelbredden och ha en max höjd på 200 mm. Hålen ska göras minst 300 mm från regeländarna.

Ihopfogning av skena och regel

I stålregelstomme med MR-regel/Standardregel/Akustikregel sätts skenor och reglar samman med hjälp av Fixertång, självborrande skruv eller popnit. 

Stålprofiler med större godstjocklek (FR-regel) sätts samman med skruv som har borrspets eller förborrning och popnit.

Vid användning av skruv används: 

Skruvar för stål mot stål

Ståltjocklek  Skruvtyp
 Max 2x0,56 mm  Mech 1
 Max 2x1,0 mm  Mech 2
 Max 2x2,0 mm   Mech 3

 

montage stalstomme

 

 

 

 

 

 

montage tatningsprofiler
Tätning med PD-remsa och fogmassa
Torr fogtätning — GT-list

 

 

montage pasalnings schaktvagg 01 montage enkelvagg 02
Påsalnings- och schaktväggar Enkelstommar
montage sicksackvagg 03 montage dubbelvagg
Sicksackstommar Dubbelstommar

 

montage skenor 01Skena mot golv/tak
montage skenor 02Skena vägganslutning
montage skenor 03Dubbel regelstomme
montage skenor 04T-hörn

 

 

 

montage regelavstand s450

a: Regelavstånd s450 mm, även över dörr, till 900 mm breda skivor.

 

montage regelavstand s600

a: Regelavstånd s600 mm, även över dörr, till 1200 mm breda skivor.

 

montage skenor 02

 

montage vaggklammer

Väggklammer (VK) vid sicksackstomme.

 

  

Skarvning av Multiregel
Regel (b) MR45 MR70 MR95 MR120 MR145 MR160
Längd (L) mm  600 600 600 600 600 1200
Skrutyp Mech 1 Mech 1 Mech 1 Mech 1 Mech 1 Mech 1
Antal skruv (st) 4x1 4x1 4x2 4x2 4x2 4x2

 

montage regelskarv

Skarvning av Förstärkningsregel
Regel (b) FR45 FR70 FR95 FR120 FR145
Längd (L) mm  1000 1000 1000 1000 1000
Skruvtyp Mech 3 Mech 3 Mech 3 Mech 3 Mech 3
Antal skruv (st) 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

 

 

  

  

montage ihopsattning skena regel

Ihopfogning av skena och regel.