Våtrumsväggar och våtrumsskivor

Det är av yttersta vikt att våtrumsväggar utförs på ett korrekt och fackmannamässigt sätt. Underlåtelse att göra detta kan resultera i fuktrelaterade skador med omfattande merkostnader som följd. Knauf Danogips har en lång erfarenhet av olika typer av våtrumssystem som uppfyller gällande regelverk och branschrekommendationer.

Vare sig du väljer den cementbaserade Aquapanel Indoor eller den gipsbaserade Humidboard 2.0 kan du alltid förvänta dig ett enkelt och rationellt montage med grundliga och genomarbetade anvisningar. Aquapanel Indoor kan exempelvis ritsas och knäckas likt en vanlig gipsskiva och fästas med skruv utan förborrning, precis som gipsskivor. Humidboard 2.0 har samma enkla hantering som kartongklädda gipsskivor och har dessutom fått ett betydligt bättre och uppbundet fiberytskikt vilket gör att tidigare krav på heltäckande klädsel samt andningsskydd har kunnat tas bort.

montage vatrumsvaggar aquapanel badrum