Branschregler för våtrumsväggar

Utförande av våtrumsväggar styrs av både myndighetskrav samt rekommendationer från branschorganisationer. Det finns ett tvingande regelverk, Boverkets Byggregler (BBR) samt branschregler från Byggkeramikrådet (BKR), Svensk Våtrumskontroll (GVK) och Måleribranschens våtrumskontroll (MVK). BKRs regler behandlar ytskikt av kakel. GVKs regler behandlar ytskikt av plastmatta och kakel. MVK:s regler hanterar målade ytskikt. 

Branschreglerna är frivilliga regelsystem som uppfyller dels de tvingande reglerna som finns i Boverkets byggregler men som även har förhöjda och mer detaljerade krav på utförandet.

Knauf Danogips presenterar här de vanligaste branschreglerna, från BKR och GVK:

Branschregler enligt Byggkeramikrådet (BKR)

Branschregler enligt AB Svensk våtrumskontroll (GVK)

vatrum pool