Gipsputs i våtrum

Knauf Danogips gipsputser är lämpliga som underlag för tätskikt och keramiska beklädnader i våtrum i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV.

I branschreglerna BBV 14:1 avsnitt 3:4 anger Byggkeramikrådet att underlag av puts ska uppfylla grundkraven i svensk standard SS-EN 13279-1:2008 utgåva 1 ”Gipsbindemedel och gipsbaserad puts - Del 1: Definitioner och krav.

I standarden anges krav på bland annat start härdningstid, böjhållfasthet, tryckhållfasthet, ythårdhet och vidhäftningshållfasthet. Putsen klassificeras även med hänsyn till halt av gipsbindemedel.

I nedanstående tabell redovisas beteckningarna för Knauf Danogips gipsputser i enlighet med den svenska standarden.

Produkt Beteckning enl SS-EN 13279-1:2008
MP75 L B4/50/2
Rotband B4/20/2

Beteckningen betyder följande: B4 = Gipsputs med lätt ballast

50 resp 20 = Start härdningstid i minuter

2 = Tryckhållfasthet i N/mm2 

Knauf Danogips gipsputser MP 75 L och Rotband uppfyller även standardens krav på den högsta brandtekniska materialklassen A1 och är CE-märkta.

Nämnda produkter är alltså mycket lämpliga att använda som underlag i våtrum och i enlighet med gällande branschregler.

 

Produktinformation för MP75 L

Produktinformation för Rotband

Montageanvisning för gipsputs

gipsputs vatrum