Montage av Aquapanel Indoor

Vår cementbaserade extremt robusta, vatten- och fuktbeständiga våtrumsskiva för mycket tuffa våtrumsmiljöer. Skivan är helt oorganisk och kan sålunda icke ruttna eller brytas ner, är obrännbar och mycket enkel att bearbeta. Skivan har runda långkanter, raka kortkanter samt en bredd på 900 mm. Tjocklek: 12,5 mm

Hantering

Se Montage/Hantering/Cementbaserade skivor

Kapning

Knauf Danogips cementbaserade skiva Aquapanel Indoor är lätt att kapa. Skär igenom armeringsnätet på framsidan (slät sida med text) med en gipskniv. Använd gärna Knauf Danogips vinkelhake Vinkel som hjälpmedel. Knäck därefter skivan över en skarp kant och skär igenom armeringsnätet på baksidan. Vid tillpassning med gipskniv ska man dock vara medveten om att knivblad måste bytas oftare jämfört med kapning av en gipsskiva. Det kan även vara behov av att skära igenom armeringsnätet två gånger.

Skivorna kan även kapas med en vanlig fogsvans.

Önskas en skarp kant och/eller om det är stora mängder skivor som ska kapas kan mekanisk sågning utföras med en lågvarvig cirkelsåg med diamantkapklinga avsedd för cementskivor. Cirkelsågen bör vara utrustad med styrskena samt ha anslutning till dammutsug. Exempel på cirkelsåg är Festool AXT 50 LA med dammsugare CTL 22 E.

Om sticksåg ska användas ska denna ha hårdmetall- eller diamantblad. Exempel på lämplig sticksåg är Festool PS 300 IQ.

Håltagning

Håltagning för exempelvis eldosor utförs med dosfräs med hårdmetallbeläggning och som är avsedd för cementskivor. Exempel på lämplig dosfräs är M70 från Arne S Andersson Verktygs AB. Även Hilti och Dewalt har dosfräs anpassade för cementskivor.

För större håltagningar exempelvis för ventilationskanaler används sticksåg med hårdmetall- eller diamantblad. Exempel på lämplig sticksåg är Festool PS 300 IQ. Även hålsåg med hårdmetalltänder kan användas.

Vid håltagning ska hålstorlek utföras med hänsyn till dimension på installationen/genomföringen samt med hänsyn till eventuell tätning och tätningens min/max bredd. 

Skivmontage

1. Skivorna monteras liggande mot regelstomme på max s 600 mm eller stående mot regelstomme på max s 450 mm. Skivorna monteras i ett eller flera skivlag och uppfyller även vid 1 skivlag och regelstomme s 600 mm branschregler för våtrum och med beklädnad med kakel. Vid schaktväggar ska dock alltid konstruktion utföras med minst dubbla skivlag. Regelstomme kan vara av stål eller trä. Se till att skivans överkant är vågrät och att skarvar placeras mitt på reglarnas flänsar.

Minsta rekommenderade regeldimension för olika regeltyper vid beklädnad med kakel:
- Multiregel MR 70
- Förstärkningsregel FR 45
- Träregel 45 x 70

 

2. Skivan skruvas fast med Aquapanel Maxiskruv. Skivans framsida (slät sida med text) skall vara vänd in mot rummet. Skiva skall ligga an mot underlaget vid fastsättning. Pressa den inte på plats. Max skruvavstånd är s 250 mm. Skruvavstånd till skivkant är 15 mm. Skruvarna skall skruvas in så att skruvhuvudet ligger plant med skivans yta.

 

3. Skivorna skall förskjutas så att det inte uppstår kryss mellan långkanter och kortkanter.

  

Limning av fogar  

Fogar limmas med Aquapanel Foglim enligt punkt 4 - 9. 


OBS!
I konstruktioner där tätskikt av duk/folie/matta ska användas är det dock endast nödvändigt att limma skarvar som inte är understödda av exempelvis regel, kortling, T-skarv/plåtband. Därtill gäller att ska enbart våtrumsmatta användas (ingen kakelbeklädnad) ska väggen först bredspacklas, se information nedan under Ytbehandling av Aquapanel Indoor.

 

 

4. Skivkanter rengörs före limning. Använd pensel eller borste som fuktats i rent vatten.

 

 

 

 

5. Applicera Aquapanel Foglim på skivans kortkant som skall ansluta till nästa skiva. Limmet skall appliceras i en obruten sträng. Limmängden skall vara så stor att den trycks ut ur fogen när nästa skiva monteras. 

 

 

 

 

6. Observera att applicering av lim skall göras innan nästa skiva monteras.

 

 

 

 

7. Tryck fast nästa skiva ordentligt i limsträngen och skruva fast skivan.

 

 

 

 

 

8. Överflödigt lim tas bort efter limmet härdat.

 

 

 

 

 

9. Vid montage av nästa skivrad appliceras Aquapanel Foglim längs skivans långkant. Överflödigt lim tas bort efter limmet härdat.   

 
 
 
 
Åtgångstal
Produkt Åtgång
Maxiskruv 15-18 st/m2
Foglim 60 ml/m2
Aquapanel Primer 50 g/m2
Fogspackel Vit 0,8 kg/mm/m2
Q4 Finish 1,7 kg/mm/m2
Armeringsnät 1 m2/m2

 

Konditionering och förbehandling av Aquapanel Indoor innan ytbehandling inkl. plattsättning
 
Konditionering

Innan ytbehandling (även plattsättning) ska skivorna konditioneras (anpassas till den temperatur och luftfuktighet som gäller för det aktuella utrymmet). Beroende på temperatur och relativ luftfuktighet kan det ta några dygn innan skivan är lämplig för ytbehandling. Okulär vägledning är att en torr skiva är ljusgrå medan en blöt skiva är mörk grå.

Förbehandling

Skivor ska primas med Aquapanel AI Primer innan ytbehandling. Temperaturen ska vara minst +5°C vid primning.

Målning
Anvisningar för spackling och målning

Hus AMA 98 KB Skikt av cement- eller gipsbaserade skivor

1. ANVISNINGAR FÖR SPACKLING OCH MÅLNING

1.1 Förarbete

För att målningsbehandlingen skall få tillräckligt god vidhäftning skall skivorna vara torra och dammfria. Skivorna ska primas med Aquapanel AI Primer.

1.2 Spackling och målning

Använd färgtyper lämpliga för betong. Olje- och alkydfärger kan endast användas om grundning först gjorts med alkaliresistent färg.

Utförande:

  •  2 ggr spackling av skruvhuvuden
  •  Iläggning av remsa i spackelmassa
  •  2 ggr skarvspackling
  •  1 ggr bredspackling vid höga krav på ytjämnhet
  •  Avslipning
  •  3 ggr strykning där första strykningen skall vara av färgtillverkaren rekommenderad alkaliresistent färg

Länk till ytterligare information om ytbehandling av Aquapanel Indoor

 

 

 

 

montage aquapanel indoor kniv

aqua cirkelsag

montage dosfraes aquapanel

montage aquapanel indoor 01

montage aquapanel indoor 02

montage aquapanel indoor 03

montage aquapanel indoor limning 01

montage aquapanel indoor limning 04

montage aquapanel indoor limning 05

montage aquapanel indoor limning 06

montage aquapanel indoor limning 07

montage aquapanel indoor limning 08

montage aquapanel indoor limning 09montage aquapanel indoor limning 10