Montage av Humidboard 2.0

Vår gipsbaserade, glasfibervävklädda våtrumsskiva med försänkta långkanter samt raka skurna kortkanter. Oorganisk. Tjocklek: 12,5 mm.

Hantering

Se Montage/Hantering/Syntetfiberklädda gipsskivor

Tillpassning och håltagning

Skivorna är lätta att kapa. Skär igenom glasfiberväven på framsidan med en gipskniv. Använd gärna vår vinkelhake Vinkel som hjälpmedel. Knäck därefter skivan över en skarp kant och skär igenom glasfiberväven på baksidan.

Utskärningar vid öppningar utförs med en fintandad såg. Använd dock alltid en kniv till det långa snittet.

Hål utförs med cirkelskärare eller sticksåg innan skivan monteras.

Ska smala remsor skäras bort är det enklast att använda vår Kantskärare. Ett specialverktyg som skär igenom glasfiberväven på skivans fram- och baksida på en och samma gång. 

Skivmontage

Humidboard 2.0 sätts i dubbla skivlag vid kaklade konstruktioner med regelavstånd s 450 mm. Minskas regelavståndet till s 300 mm kan enkelt skivlag användas men vi rekommenderar att i första hand välja 2 skivlag vid täthetsklass VTv då detta medför en större säkerhet vid eventuella rörelser i genomföringar. Rörelser som kan påverka konstruktionens täthet. Schaktväggar kläs alltid med minst 2 skivlag. Regelstomme utförs med antingen stål- eller träregel i minst 70 mm dimension (45 mm förstärkningsregel kan användas).

1. Regelavstånd:

Vid 1 lag Humidboard 2.0 max s 300 mm.

Vid 2 lag Humidboard 2.0 max s 450 mm. Andra avstånd kan vara föreskrivna vid stora belastningar  

2. Innersta skivlag vid flera skivlag: Skruvavstånd max 600 mm om inte annat föreskrives, t.ex. brandkrav. 

3. 1 skivlag eller yttersta skivlag vid flera skivlag:

Längs skivkanter - skruvavstånd s 200 mm

inne på skivan - skruvavstånd s 300 mm

Humidboard 2.0 monteras likt standardgipsskivor med Knauf Danogips skruv Base/Base+/BaseW (Multiregel, Standardregel samt Akustikregel/Förstärkningsregel/Träregel).

Knauf Danogips Limsystem fungerar även utmärkt tillsammans med Humidboard 2.0.

OBS! Vid montage av Humidboard 2.0 bör man köra skruvdragare på ett lägre varv och vara försiktig vid försänkningen. Syntetfiberväven har mindre motstånd än kartongen på en vanlig gipsskiva.  

4. Vid flerlagsbeklädnad skall skivorna monteras med förskjutna skarvar mellan lagen.  

   
Ytbehandling av Humidboard 2.0
Plattsättning
Förberedelser

Innan ytbehandling ska skivorna konditioneras (skivorna ska anpassas till den temperatur och luftfuktighet som gäller för det aktuella utrymmet).

Humidboard 2.0 är icke-alkaliresistent, vilket innebär att skivan måste förbehandlas med t ex en häftprimer innan man applicerar cementbaserade produkter.

Målning
Förberedelser

Innan ytbehandling ska skivorna konditioneras (skivorna ska anpassas till den temperatur och luftfuktighet som gäller för det aktuella utrymmet). Vid målning inomhus skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärda till minst +10°C. Vid uppsättning av tapet och väv inomhus skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmt till minst +15°C.

Humidboard 2.0 har klassning ”icke-sugande” och skivorna ska primas innan ytbehandling. Humidboard 2.0 är icke-alkaliresistent och ska primas med primer enligt färgleverantör/färgtillverkare.

Anvisningar för spackling och målning

Hus AMA 08 KBC.41 Skikt av gipsbaserade skivor med glasfiberarmering

1. ANVISNINGAR FÖR SPACKLING OCH MÅLNING

1.1 Förarbete

För att målningsbehandlingen skall få tillräckligt god vidhäftning skall skivorna vara torra och dammfria. Humidboard 2.0 är icke-alkaliresistent och ska primas med primer enligt färgleverantör/färgtillverkare.

1.2 Spackling och målning för standardyta

Utförande:

  •  2 ggr spackling av skruvhuvuden
  •  Iläggning av glasfiberremsa i spackelmassa
  •  2 ggr skarvspackling
  •  1 ggr bredspackling vid höga krav på ytjämnhet
  •  Avslipning
  •  3 ggr strykning där första strykningen skall vara av färgtillverkaren rekommenderad alkaliresistent färg
Målning i våtrum

För målade system i våtrum följ anvisningar från Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

montage humidboard 2 01