Inspektionsluckor

Det är enkelt att montera Knauf Danogips inspektionsluckor. Vi har inspektionsluckor i både plåt och med gips- eller Aquapanelbeklädnad (inspektionsluckor Push-up). Luckorna finns i flera olika storlekar och även för brandklassade konstruktioner. Inspektionsluckorna används i huvudsak för nyproduktion, ombyggnader och renoveringar i gipsväggar och tak där man har behov av en öppning för t.ex. besiktning eller inspektion av kranar och ventilationsspjäll.
Lucka i plåt monteras snabbt och enkelt tack vare ett unikt monteringsbleck och en enkel monteringsanvisning. Luckan kan också monteras i mur- och betongväggar men då med ett speciellt inmurningsfäste.
Inspektionslucka Push-up monteras även den snabbt och enkelt och efter montering/spackling är luckan klar för målning, tapetsering eller plattsättning beroende på önskad ytfinish.

montage inspektionslucka tak