Om montage

Här finns allt inom montage som kan hjälpa både den professionelle montören och gör-det-självaren. 

Kapa gipsskivor  

Vid montage av en gipsskiva är det lätt att anpassa dess storlek. Först skär man genom pappen på gipsskivans framsida med en hobbykniv. Därefter lyfter men skivan för att kunna knäcka den, t.ex. mot knät. Slutligen skär man pappen på skivans baksida.      

Smidig ytbehandling  

Det är lätt att måla, tapetsera eller sätta upp kakel mm på Knauf Danogips-skivor. Ytan utgör en god och stabil grund för alla typer av ytbehandling – utan risk för sprickor. Det är viktigt att spackla skarvar och skruvar på rätt sätt. Om man tänker sätta upp kakel på gipsväggar rekommenderas ett regelavstånd på max s450 mm med dubbla skivlag i boendemiljö.

Enkel upphängning  

Det är enkelt att hänga upp olika föremål när man använder gipsskivor till väggar och tak. Man klarar sig oftast med stift eller X-krokar, men det finns också många olika gipsskivepluggar för att montera olika föremål i skivorna. För tyngre föremål, och speciellt där det förekommer dynamisk belastning, skall man alltid använda kortlingar. Det gäller te.x. bänkar, tvättställ och bänkskivor. Vid fönster, där man ofta fäster t.ex. gardinbeslag, kan det vara förnuftigt att sätta kortlingar bakom skivorna.

Många möjligheter  

Här får du anvisningar om hur man utför en lång rad tak- och väggkonstruktioner. Här finns också speciallösningar som t.ex. bågar, golv, utvändig beklädnad och mycket annat. Trots det kan det finnas situationer där du behöver ytterligare upplysningar. Vi hänvisar då till våra specialvägledningar och till våra projekteringsvägledningar. Där du kan hitta upplysningar om anslutningsdetaljer och mycket annat. Kom ihåg att Knauf Danogips aldrig är längre bort än närmaste telefon. Vi finns alltid tillgängliga för goda råd.  

Komplett verktygsprogram  

Knauf Danogips har ett komplett verktygs- och tillbehörsprogram för snabb och effektiv montering. Nedan nämns ett par verktyg från vårt sortiment.      

Skivhissen är en god hjälp vid takmontage. Den kan snedställas och går att använda mot snedtak – givetvis utan att skivorna glider.  

För dig som skall jobba med stålprofiler finns det också specialverktyg, t.ex. profilsax och fixertång.  

Att skära gipsskivor går snabbt och enkelt, men det går ändå snabbare att skära smala remsor med hjälp av kantskäraren. Behöver man göra hål för eluttag är det lättast att använda hålsåg istället för sticksåg.  

Hörnbeslag för förstärkning av utvändiga hörn kan naturligtvis monteras med skruv, men pröva istället fästverktyg – det är mycket enklare.  

Allmänt  

Knauf Danogips utbud  

Knauf Danogips har ett komplett produktprogram. Vi tillhandahåller gipsskivor, stålprofiler, verktyg, spackelmassa, skruvar och diverse andra tillbehör.  

Viktiga verktyg  
  1. Grovt slippapper på slipkloss  
  2. Rasp  
  3. Surform
  4. Hobbykniv  
  5. Borrmaskin med hålsåg  
Montage av skivor  

Till väggar kan man använda både liggande och stående montage. Liggande montage kan vara en fördel för den som monterar. I tak bör skivorna monteras på tvären mot underlaget. Skivorna skall aldrig pressas eller stötas hårt samman i skarvarna – tvärtom är det bara bra med en springa på 2–3 mm.

Infästning

Mot stålreglar används skruvar. Även mot trä rekommenderas skruvmontage.

Skruvmontage

Använd skruvdragare som försänker skruvarna 0,5–1,0 mm. Kartongen får ej skadas. Skruvarna skall sättas min 10 mm från skivkant med kartong och 12–15 mm från kanter utan kartong. Skruvlängden skall vara gipstjocklek + 20 mm in i träregel eller + 10 mm genom stålregel. Vid användning av torr fogtätning behövs ytterligare 7 mm. Detta gäller om ej skruvtillverkaren föreskriver annat  

Skivtyper  

Knauf Danogips erbjuder en rad olika skivtyper för olika ändamål.

900 mm skivor  

Sortimentet med 900 mm breda gipsskivor har flera fördelar. De är enklare att bära eftersom skivan inte är lika bred som en 1200 mm skiva. Skivorna är lättare att greppa och ger fri sikt. Dessa produkter är dessutom lättare att lyfta in i trånga utrymmen än de bredare 1200 mm skivorna. Skivorna väger mindre och belastningen blir mindre vid hantering. Det mindre formatet ger dessutom ett minskat spill vilket ger kostnadsmässiga fördelar. Ett minskat spill ger dessutom mindre material som behöver hanteras för återvinning eller deponering. 900 mm bredd finns som Normal- (Classic Board), Brand- (Secura Board), Hård- (Solid Board), Utvändig- (Clima Board) och Ytskiva (Reno Board).  

Produktinformation  

Samtliga Knauf Danogips-skivor har produktinformation tryckt på skivans baksida, den sida som monteras mot reglarna. Knauf Danogips Clima Board har även ett tryck på framsidan, Knauf Danogips logotyp, som blir synlig från utsidan.  

om montage kapa skivaskivhiss

Skivhiss

profilkap

Profilkap

kantskarare

Kantskärare

faestverktyg

Fästverktyg

montage verktyg 01montage