Diktmonterat på stålstomme - osynliga skarvar

Konstruktionsprincip och material  

1. Sekundärprofil S 25/85      

2. Gipsskivor 12,5 mm Surface Board eller 12,5 mm Classic Board i ett eller flera lag  

3. Spackling med pappremsa  

4. Ev. isolering mineralull av passande typ och tjocklek  

Fäste stål-mot-stål

Knauf Danogips skruv Mech 1/Mech 2 14 mm

Fäste stål-mot-trä         

Knauf Danogips skruv Umbo 32 mm

Fäste gips-mot-stål              

1 lag Knauf Danogips skruv Base 25 mm

2 lag Knauf Danogips skruv Base 38 mm

3 lag Knauf Danogips skruv Base 55 mm

Avstånd      

A. Sekundärprofil max s600 mm*      

B. Ev. reglar max s1200 mm      

H. Höjd, sekundärregel 25 mm      

*) Vid montage längs läkten av 1 lag skivor – max s300 mm  

Under fuktiga byggförhållanden – max s400 mm      

Underlag

Den ovanliggande konstruktionen måste vara stabil. Den kan t.ex. bestå av trä- eller stålbjälkar, betong eller befintliga reglar.  

Sekundärprofilerna skruvas, spikas eller skjuts mot underlaget med max s600 mm avstånd och med 400-600 mm mellan fästpunkterna. Använd två fästen i varje fästpunkt. Sekundärprofiler eller läkt monteras mot alla väggar. Mot tvärgående väggar är inte detta nödvändigt om s-avstånden mellan sekundärreglarna är 300 mm eller mindre.  

OBS! Det kan vara nödvändigt med mindre s-avstånd mellan sekundärreglarna, t.ex. max 300 mm vid längsmontage av 1 lag skivor.  

Beklädnad  

Skivorna monteras i ett, två eller tre lager. Vid beklädnad i ett lager skall alla kortkantsskarvar vara understödda. Vid beklädnad i flera lager skall skivorna förskjutas, på så sätt att de inte linjerar med lång- och kortkantsskarvar från lager till lager, gäller ej om Surface Board är yttersta lag. Yttersta laget bör monteras tvärs läkten för att möjliggöra skruvning av kortkanterna.

Surface Board 12,5 mm

- Används alltid till yttersta lagret för bästa slutresultat, se vidare Montage/System Innertak/Släta väggar med Surface Board.  

Classic Board 12,5 mm  

- Används som 1:a lag i 2-lags samt 1:a och 2:a lag i 3-lagskontruktion.

- Kan användas som yttersta lag.      

Skivorna fästes med gipsskiveskruvar till profiler och kantskenor.  

montage innertak diktmonterat stalstomme u synliga skarvar 01

 

  

montage innertak diktmonterat stalstomme u synliga skarvar 02

Stålprofil eller läkt längs alla väggar. Inte nödvändigt mot tvärgående väggar när avståndet mellan sekundärreglarna är 300 mm eller mindre.

montage innertak diktmonterat stalstomme 03

Man använder också stålprofiler eller spikläkt längs alla väggar när man monterar sekundärreglarna mot bjälklaget.