Diktmonterat på stålstomme - synliga skarvar med Ceiling Board

Konstruktionsprinciper och material  

1. Sekundärprofil S 25/85                         

2. Gipsskivor 12,5 mm Ceiling Board

Fäste stål-mot-stål  

Knauf Danogips skruv Mech 1/Mech 2 14 mm

Fäste stål-mot-trä  

Knauf Danogips skruv Umbo 32 mm

Fäste gips-mot-stål

1 lag Knauf Danogips skruv Base 25 mm

2 lag Knauf Danogips skruv Base 38 mm

Avstånd  

A. Sekundärprofiler

Tvärmontage max s400 mm  

Längsmontage max s300 mm  

B. Ev. bjälkar max 1200 mm  

H. Höjd, sekundärregel 25 mm                                 

Underlag

Den ovanliggande konstruktionen måste vara fast och solid. Den kan t.ex. bestå av trä-, stålbjälkar, takstolar, betong eller befintligt innertak. Ibland kombineras Ceiling Board med hela skivor, så att de monteras över t.ex. Classic Board. Följande beskrivning för montage gäller också när Ceiling Board monteras i en sådan kombination.  

Sekundärprofilerna skruvas, spikas eller skjuts fast mot underlaget med 2 st fästen per 400–600 mm. Reglarna monteras med s-avstånd på max 400 mm när skivorna skall monteras på tvären av reglarna och max s300 mm när de monteras på längden.  

Mot väggar som går på tvären mot reglarna monterar man sekundärreglar eller liknande. Det är inte nödvändigt när skivorna skall längsmonteras på sekundärreglar med s-avstånd 300 mm eller mindre. Sekundärreglarna kan skarvas med överlappning på min 200 mm.  

OBS! Det kan bli nödvändigt med mindre s-avstånd mellan sekundärreglarna.  

Beklädnad  

Kortplank monteras normalt med förskjutna tvärskarvar. Skivmontage på tvären mot sekundärreglarna rekommenderas. Vid tvärmontage skall kortkanterna alltid skarvas på en sekundärregel. Vid längsmontage på underkonstruktion med max s-avstånd på 300 mm är det inte nödvändigt att understödja kortkantsskarvarna om det inte uttryckligen står så i beskrivningen. Skivorna fästes med gipsskiveskruvar.  

montage innertak diktmonterat stalstomme m synliga skarvar 01

 

 

 

montage innertak diktmonterat stalstomme m synliga skarvar 02

Sekundärreglar placeras mot de väggar som löper längs med profilriktningen.

montage innertak diktmonterat stalstomme u synliga skarvar 02

Sekundärreglar längs alla väggar vid montage på längden. Ej mot tvärgående väggar då s-avståndet är max s300.

montage innertak diktmonterat stalstomme 03

Sekundärprofiler längs alla väggar när man monterar direkt på bjälklag.