Diktmonterat på trästomme

Naturligtvis kan Knauf Danogips byggskivor även sättas diktmonterat i innertaksstommar av trä. Stommen kan bestå av bjälkar, läkt eller glespanel och fästas i takstolar, bjälkar, befintligt tak eller liknande. Min dimension på träläkten ska vara 22x45 mm, men med hänsyn till skruvningen och om virket ej är helt rakt är 22x70 mm och bredare att föredra. Brandklassningen följer samma princip som för våra stålkonstruktioner dvs samma antal skivlag används för respektive brandklass.

Stort urval av byggskivor

Diktmonterade tak kan utföras med både synliga och osynliga (spacklade) skarvar. Vid osynliga skarvar används vår normalgipsskiva Classic Board eller brandskyddsskiva Secura Board. Vid högre krav på ytsläthet används Surface Board, med samtliga fyra kanter försänkta, som yttersta skivlag. I kraftigt fuktutsatta miljöer t ex offentliga duschutrymmen samt simhallar rekommenderar Knauf Danogips istället att den oorganiska och cementbaserade Aquapanel Indoor används i innertaken. Observera att innertak med Aquapanel Indoor skall bredspacklas.

Önskas synliga skivskarvar med fasade kanter används istället Ceiling Board eller Secura Ceiling Board som yttersta skivlag.

Båda montagemetoderna redovisas här, se underflikarna.

 

Osynliga skarvar

Synliga skarvar med Ceiling Board

 

 

montage innertak diktmonterat pa trae