Diktmonterat på trästomme - osynliga skarvar

Konstruktionsprincip och material  

1. Läkt/Regel 22x45 mm eller kraftigare dimension  

2. Gipsskivor 12,5 mm Surface Board eller 12,5 mm Classic Board i ett eller flera lag  

3. Spackling med pappremsa  

4. Ev. isolering mineralull av rekommenderad typ och tjocklek  

Fäste gips-mot-trä  

1 lag Knauf Danogips skruv Base W 30 mm

2 lag Knauf Danogips skruv Base W 40 mm

3 lag Knauf Danogips skruv Base W 55 mm

Avstånd  

A. Läkt  

Max s600 mm*  

B. Fäste för läkt/regel  

För läkt 22x45 mm max 600 mm  

För läkt 22x70 mm max 800 mm  

För läkt 22x95 mm max 1000 mm  

För läkt 36x70 mm max 1200 mm  

H. Läkt över färdigt innertak som total skivtjocklek      

*) Vid montage av 1 lag skivor längs läkten

– max s300 mm  

Under fuktiga byggförhållanden

– max s400 mm      

Underlag   

Den ovanliggande konstruktionen måste vara fast och solid. Den kan t.ex. bestå av trä- och stålbjälkar, takstolar, betong eller befintligt innertak. Till trävirke används hyvlat och torrt material i minst klass T1 enligt SS 230120. Anläggningsytan mot skivorna skall vara minst 45 mm.  

 

Läkt sätts upp hela vägen längs alla väggar. Kom ihåg att ta hänsyn till gipsbeklädnadens tjocklek. Det gäller också vid montage direkt mot bjälklag. Vid montage på läkt med s-avstånd 300 mm eller mindre är läkt in mot tvärgående väggar inte nödvändigt.  

Använd 2 st fästen i varje fästpunkt och läkten sätts upp med aktuellt s-avstånd, max 600 mm. Vid montage mot befintligt innertak kan man få justera läkten. Om skivorna inte skall monteras direkt mot bjälklag eller befintligt innertak skruvas, spikas eller skjuts läkt mot underlaget per 400–600 mm.  

OBS! Det kan krävas mindre s-avstånd mellan läkten. T.ex. max 300 mm vid längsmontage av 1 lag skivor.  

Beklädnad  

Skivorna fästes mot läkt/bjälkar med hjälp av gipsskiveskruvar som ger en snabbt och säkert montage. Man bör aldrig använda klammer. Skivorna monteras i 1, 2 eller flera lag. Vid gipsskivor i ett lag skall tvärmontage helst användas. Vid gipsskivor i flera lag skall skivorna förskjutas så att skarvarna inte blir genomgående. Sista skivlaget monteras på tvären mot underlaget och med kortkanterna skarvade under glespanel.  

Surface Board   12,5 mm 

- Används alltid till yttersta lagret för bästa slutresultat, se vidare Montage/System Innertak/Släta väggar med Surface Board. 

Classic Board 12,5 mm 

- Används som 1:a lag i 2-lags samt 1:a och 2:a lag i 3-lagskontruktion.
- Kan användas som yttersta lag.   

Montage med ljuddämpande bygel  

Om läkten monteras med hjälp av byglar kan ljudisoleringen förbättras betydligt eftersom detta ger en elastisk konstruktion. Byglarna skruvas, spikas eller skjuts fast per ca 1200 mm på aktuellt läktavstånd. 1200 mm gäller när innertaket skall kläs med 1 eller 2 lag skivor. Vid 3 lag måste man minska avstånden till 600 mm. Därefter skruvas läkten mot byglarna. Övrigt montage, avstånd mellan läkt och själva gipsskivorna görs som tidigare.

montage innertak dikt trae osynliga 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

montage innertak dikt trae osynliga 02

Läkt längs alla väggar vid montage på längden. Ej mot tvärgående väggar då s-avståndet är max s300.

montage innertak dikt trae osynliga 03

Läkt längs alla väggar när man monterar direkt mot bjälklag. 

montage innertak dikt trae osynliga 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

montage innertak dikt trae osynliga 05