Diktmonterat på trä — synliga skarvar med Ceiling Board

Konstruktionsprincip och material  

1. Läkt/Regel 22x45 mm eller större dimension  

2. Gipsskivor 12,5 mm Ceiling Board

Fäste gips-mot-trä  

1 lag Knauf Danogips skruv Base W 30 mm

2 lag Knauf Danogips skruv Base W 40 mm

Avstånd  

A. Läkt  

Tvärmontage  

max s400 mm  

Längsmontage  

max s300 mm  

B. Fäste för läkt/avstånd mellan bjälkar  

För läkt 22x45 mm max 600 mm  

För läkt 22x70 mm max 800 mm  

För läkt 22x95 mm max 1000 mm  

För läkt 36x70 mm max 1200 mm  

H. Läkt över färdigt innertak som total skivtjocklek  

Underlag

Den ovanliggande konstruktionen måste vara fast och solid. Den kan t.ex. bestå av trä- och stålbjälkar, takstolar, betong eller befintligt innertak. Till trävirke används hyvlat och torrt material i minst klass T1. Anläggningsytan mot skivorna skall vara minst 45 mm. Ibland kombineras Ceiling Board med hela skivor så att de monteras under t.ex. Classic Board.

Följande beskrivning för montage gäller också när man monterar Ceiling Board i en sådan kombination.  

Läkt sätts upp hela vägen runt alla väggar. Det gäller också vid montage direkt mot bjälklag.   Om skivorna inte skall monteras direkt mot bjälklag eller befintligt innertak skruvas, spikas eller skjuts läkt mot underlaget med 2 st fästen per 400–600 mm. Läkten sätts upp med max 400 mm s-avstånd där skivorna monteras på tvären och max s300 mm där man monterar på längden. Vid montage på läkt med s-avstånd 300 mm eller mindre är läkt in mot tvärgående väggar inte nödvändigt. Vid montage mot befintligt innertak kan man behöva justera läkten. OBS! Det kan krävas mindre s-avstånd mellan läkten.  

Beklädnad  

Ceiling Board monteras med förskjutna tvärskarvar, tvärmontage rekommenderas. Vid tvärmontage skall kortkanterna alltid skarvas på glespanel. Vid längsmontage på underkonstruktion med max s-avstånd på 300 mm är understöd av kortkantsskarvarna inte nödvändigt om det inte ställs särskilda krav. Skivorna fästes bäst med gipsskiveskruvar.  

montage innertak dikt trae synliga 01

 

 

 

 

 

 

montage innertak dikt trae osynliga 02

Läkt längs alla väggar vid montage på längden. Ej mot tvärgående väggar då s-avståndet är max s300.

montage innertak dikt trae osynliga 03

Läkt längs alla väggar när man monterar direkt mot bjälklag.

montage innertak dikt trae osynliga 04