Diktmonterat med Ljudbygel LB 1

Produkt och användningsområde

Knauf Danogips Ljudbygel LB1 är ett speciellt utformat beslag som reducerar ljudgenomgången i en horisontell konstruktion. Tillsammans med sekundärprofil S 25 och Knauf Danogips gipsskivor med försänkta långkanter erhålls ett takbeklädnadssystem utan synliga skarvar. Monterat under ett betongbjälklag, ett träbjälklag eller under Knauf Danogips SBS-Bjälklag erhålls en konstruktion med goda ljudisolerande egenskaper, utan något krav på nedpendlingsmått.

 

Underlag
Taket avgränsas med hörnprofil H50/50, som monteras längs alla angränsande byggnads-delar. Danogips Ljudbygel LB1 skruvas fast vid balk eller bjälklag med 2 st skruvar. Därefter kan man enkelt sätta fast sekundärprofilerna vid ljudbyglarna utan hjälp av några verktyg. Som en säkerhetsåtgärd skall dock sekundärprofilen skruvas fast vid varannan ljudbygel i varannan rad med två st skruvar av typ Mech 2.

 

Montage av ljudbygel och sekundärprofil

Ljudbygel LB1 fästes vid ovanliggande konstruktion med 2 st skruv.

Sekundärprofilen sätts fast vid varannan ljudbygel i varannan rad med två st skruvar av typ Mech 2. 

Vid montage av ljudbyglar skall man skarva profilerna med en överlappning på min 200 mm.

 

 

  

Placering av ljudbyglar och sekundärprofiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konstruktionshöjd

Ljudbygel med monterad sekundärprofil S 25 har konstruktionshöjd 55 mm.

Last på ljudbygel

Optimal last per ljudbygel vid ljuddämpning är 10-20 kg. Maximal last per ljudbygel är 35 kg inkl. konstruktionens egenvikt.  

Centrumavstånd, vikt och last vid olika beklädnader
2 lag 12,5 mm Knauf Danogips Classic Board

Ljudbygel s1200 mm

Sekundärprofil S 25 s600 mm

Vikt, gipsskivor + underlag, ca 21 kg/m2

Last per ljudbygel 15 kg

Vid 3 skivlag reduceras centrumavståndet mellan ljudbyglarna till s600 mm.

Centrumavstånd, vikt och last vid 2 lag 15,5 mm Knauf Danogips Secura Board 

Ljudbygel s1200 mm

Sekundärprofil S 25 s400 mm

Vikt, gipsskivor + underlag, ca 31 kg/m2

Last per ljudbygel 15 kg 

 

montage innertak LB1 02

 

 

 

montage innertak LB1 03

montage innertak LB1 04

montage innertak LB1 05