Fribärande undertak

Konstruktionsprincip och material  

1. Väggskena SK(P) eller FSK(P) i dimension som regel

2. Regel MR eller FR 70, 95 eller 120 

3. Stålprofil för avstyvning t.ex. sekundärprofil S 25/85  

4. Knauf Danogips gipsskiva i ett till tre skivlag. Beakta att samtliga kortkanter ska ha understöd vid EI30-60. 

5. Spackling med pappremsa 

6. Ev. isolering mineralull av rek. typ och tjocklek  


Fäste stål-mot-stål
 

Knauf Danogips skruv Mech 1/Mech 2 14 mm 


Fäste gips-mot-stål

1 lag Knauf Danogips skruv Base 25 mm alt Base+ 25 mm (FR)

2 lag Knauf Danogips skruv Base 38 mm alt Base+ 40 mm (FR)

3 lag Knauf Danogips skruv Base 55 mm alt Base+ 48 mm (FR)


Avstånd
     

A. Regel max 600 mm*     

B. Sekundärprofil max 1500 mm      


*) Vid montage av 1 lag skivor längs läkten – max s300 mm.
I fuktiga miljöer – max s450 mm.          


Konstruktion/uppbyggnad


Stomme

Till KD fribärande undertak används Multireglar MR alt. Förstärkningsreglar FR som bärande profiler. Dessa ansluts i ett upplag av motsvarande typ av skena SK(P) alt. FSK(P) i samma dimension. Fixering sker med 4x Mech3 skruv i vart upplag/anslutning. Skenan förankras i anslutande väggar s400 med lämplig infästningsmaterial beroende på underlaget. För att förhindra kantring av de bärande reglarna ska dessa avstyvas s1500 i ovankant. Taket får inte belastas innan detta skett.Taket isoleras vid behov med glas-/stenull, beroende på funktion. 


OBS!
Skenans fästen mot väggen måste dimensioneras så att de har bärkraft nog för att bära innertaket och eventuella installationer.  


Beklädnad
 

På stommen monteras 1-3 lager Knauf gipsskiva som under samtliga skurna kanter måste förankras i underlag av stål. Komplettera med plåtband PB alt. T-kortling vid behov. Vid beklädnad i flera lager ska skivorna förskjutas på så sätt att de inte linjerar med lång- och kortkantskarvar från lager till lager. Yttersta lagret bör monteras så att kortkanterna hålls paralella med släpljus om sådant förekommer för att undvika att skarvarna framträder. Knauf rekommenderar Surface Board i det fall släpljus förekommer, då den har försänkta kanter runt om.  

montage innertak friberande 01