Nedpendlade undertak med CD-systemet

CD-systemet används där det önskas ett nedpendlat ljudisolerande och brandsäkert tak under t.ex. lägenhetsskiljande bjälklag av trä eller betong. Systemet består av två undersystem, CD-1 och CD-2. CD-1 har bär- och tvärprofiler i en nivå vilket ger minimalt nedbyggnadsmått och fullt understöd för samtliga skarvar. CD-2 systemet monteras i två nivåer. Båda systemen har ett enkelt och rationellt montage med få ingående komponenter.

Montagevägledning  

Vanligtvis utföres beklädnad med Classic Board normalgipsskiva eller Surface Board (samtliga kanter försänkta) som spacklas med skarvremsa av papp till en tät och slät yta med utseende som ett traditionellt slätt tak. Alternativt kan Ceiling Board, med fasade och synliga kanter användas. 

Brandsäkert och ljudtätt  

Med olika antal skivlager kan olika brandtekniska krav tillfredställas. Med täta skarvar till angränsande byggnadsdelar och med delning och spackling efter Knauf Danogips spackelvägledning erhålls en god ljudisolering både när det gäller luftljudisolering och stegljudsnivå (ej Ceiling Board).  

Enkelt montage  

Montaget är enkelt och väl utprövat. Med få komponenter av galvaniserat stål byggs ett stabilt och rationellt underlag upp som gipsskivorna lätt och snabbt skruvas fast i.

 

Nedpendlat undertakssystem CD-1

Nedpendlat undertakssystem CD-2

montage innertak cd system