Clima Board

Clima Board är en extravaxad, kartongklädd vindskyddsskiva av gips med förbättrat skydd mot nederbörd under byggnadstiden. Den har betydligt mindre vattenupptagning än vanlig utegips vilket minimerar risken för kartongsläpp och missfärgning av kartongen. Skivan har en tjocklek på 9,5 mm och finns både i 900 och 1200 mm bredd, i standardlängderna 2500, 2700 och 3000 mm.

Allmänt
Under vilka miljöförutsättningar skall man inte använda produkten

En gipsskiva skall inte användas där den kontinuerligt utsätts för temperatur över 50° C. Det kemiskt bundna vattnet torkar bort och gipsen förändras kemiskt till en variant med dålig hållfasthet och dåligt brandskydd. Vattnet som är förutsättningen för skivans brandskyddande egenskaper försvinner.

En gipsskiva skall inte heller användas där den utsätts för en relativ fuktighet som är större än 85%. Gipsskivan absorberar fukt från den omgivande luften och hållfastheten förändras väsentligt när den relativa fuktigheten når dessa nivåer.

Vänd rätt sida utåt 

Clima Board har blå framsideskartong och på den sida som skall vändas utåt, är skivtypen märkt med text.

Exponeringstid innan fasadmaterial monteras

Monterade vindskyddsskivor tål att exponeras för väder och vind under en begränsad tid. Normalt gäller upp till 3-6 månader för Clima Board, men kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och montageinstruktion för det specifika projektet. Under gynnsamma förhållanden kan skivan sitta exponerad längre tid och i kraftigt slagregnsutsatta lägen bör kortare exponeringstid väljas. En förutsättning är att vindskyddsskivorna har möjlighet att torka när det inte regnar.

Skivhantering
Transport, lossning

Skivorna levereras i paketen med framsidorna uppåt. Lyft skivorna från paketet. Sätt aldrig ned skivornas hörn hårt mot underlaget. Skivorna bärs på högkant. Clima Board levereras i paket upplagda på gipsströer och med plasthuv som träs över gipsstuven och krymps, detta minimerar risken för fuktpåverkan på byggarbetsplatsen samt minskar risken för att skivorna rör sig under transport på grund av det vattenavvisande ytskiktet.

Förvaring

Skivorna skall skyddas mot fukt och åverkan. Förvara skivorna torrt och på torrt underlag. Skivornas originalemballering bör vara kvar ända fram tills det att skivorna skall monteras. Bruten förpackning skall åter tillslutas. Förvaras skivorna en längre tid innan montering skall paketen kontrolleras med hänsyn till fukt och vid tecken på kondens skall plasten skäras upp. Skivorna skall ligga på plant underlag av ströer, med högst 600 mm avstånd. Gipspaketet skall vara ventilerat underifrån, rekommenderat avstånd till mark ca 150 mm.

Tillpassning av skiva

Tillpassning av skivan utförs med kniv eller såg.

Läs mer om skivhantering här

Stomme
Krav på stomme

Stomme kan vara vertikal eller horisontell och utgöras av träreglar, läkt eller stålprofiler. Centrumavståndet skall vara max s600 mm för kravet tändskyddande beklädnad samt i de fall där stommen vindavstyvas med Clima Board. Vid skivskarvar skall stålprofiler ha minst bredd 35 mm och träprofiler minst bredd 45 mm. Träreglar bör dessutom vara hyvlade.

Avstånd till byggnadsdelar
Avstånd till anslutande byggnadsdelar

Skivorna skall monteras på ett avstånd av 10-20 mm till andra byggnadsdelar (sockel, väggar, pelare etc.). Detta för att undvika fuktupptagning.

Åtgärd vid skadad kartong
Försegling av skadat kartongskikt

Mindre skador på kartong eller glasfiberväv vid exempelvis för hårt åtdragna skruvar skall förseglas med Knauf W tape.

Åtgärd vid öppna sågade skivkanter
Åtgärd vid öppna horisontella överkanter där skivkanter är sågade

Alla öppna horisontella överkanter där skivkanter är sågade (t.ex. fönsterbröstningar) förses med Knauf Danogips E-profil eller Knauf W tape. 

Vi rekommenderar dessutom att alla öppna sågade skivkanter på Clima Board förseglas med Knauf W tape när man förväntar sig utsatt läge och där skivorna kommer att vara exponerade för väder och vind i 4-6 månader innan fasadmaterialet monteras. Kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och monteringsinstruktion för det specifika projektet.  

Infästning med skruv

Skivorna fästs med korrosionsskyddad skruv typ Umbo (max 1,0 mm ståltjocklek) eller Umbo + (max 3,0 mm ståltjocklek), som ej får försänkas i skivan. Umbo/Umbo + fungerar också i träregel och båda finns även bandade. Vid för hårt åtdragen skruv som skadat kartongen skall skadad yta förseglas med Knauf W tape.

Håll fast skivorna mot underlaget när de monteras. Försök inte att pressa dem på plats med hjälp av skruven.   

Skruvavstånd

Skruv skall placeras 10 mm från kartongklädd kant och 15 mm från skuren kant.

Skruvrader s600 mm. Om skivorna används för vindstabilisering under byggnadstiden kan tätare skruvavstånd behövas.

Infästning med spik

Skivorna fästs med varmförzinkad pappspik 35-2,5, som ej får försänkas i skivan. Ev. skadad kartong förseglas med Knauf W tape.

Håll fast skivorna mot underlaget när de monteras. Försök inte att pressa dem på plats med hjälp av spiken.   

Spikavstånd

Spik skall placeras 10 mm från kartongklädd kant och 15 mm från skuren kant.

Spikrader s600 mm. Om skivorna används för vindstabilisering under byggnadstiden kan tätare spikavstånd behövas.

Skivmontage
Stående stomme, längsmontering av skiva, skivlängd=vägghöjd

Täta skarvar vid stående (vertikal) stomme.

Längsmontage av skiva, skivlängd=vägghöjd

Vi rekommenderar dessutom att alla öppna skivkanter förseglas med Knauf W tape när man förväntar sig utsatt läge och där skivorna kommer att vara exponerade för väder och vind i 4-6 månader innan fasadmaterialet monteras. Kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och montageinstruktion för det specifika projektet.  

Stående stomme, längsmontering av skiva, vägghöjd större än skivlängd

Täta skarvar vid stående (vertikal) stomme

Längsmontage av skiva, vägghöjd större än skivlängd

Vi rekommenderar dessutom att alla öppna skivkanter förseglas med Knauf W tape när man förväntar sig utsatt läge och där skivorna kommer att vara exponerade för väder och vind i 4-6 månader innan fasadmaterialet monteras. Kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och montageinstruktion för det specifika projektet.

Stående stomme, tvärsmontering av skiva

Täta skarvar vid stående (vertikal) stomme

Tvärsmontage av skiva

Vi rekommenderar dessutom att alla öppna skivkanter förseglas med Knauf W tape när man förväntar sig utsatt läge och där skivorna kommer att vara exponerade för väder och vind i 4-6 månader innan fasadmaterialet monteras. Kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och montageinstruktion för det specifika projektet. 

Liggande stomme, tvärsmontering av skiva

Täta skarvar vid liggande (horisontell) stomme

Tvärsmontage av skiva

Vi rekommenderar dessutom att alla öppna skivkanter förseglas med Knauf W tape när man förväntar sig utsatt läge och där skivorna kommer att vara exponerade för väder och vind i 4-6 månader innan fasadmaterialet monteras. Kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och montageinstruktion för det specifika projektet.   

montage yttervaegg clima board

Clima Board

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bearbetning

montage yttervaegg andra byggnadsdelar

montage yttervaegg e profil

Knauf Danogips E-profil

 

 

 

 

 

 

Skruvens placering Centrumavstånd längs skivans kanter Centrumavstånd inne på skivan
Inre skivlag montage yttervaegg inre skivlag   600 mm  600 mm
Yttre skivlag  montage yttervaegg yttre skivlag  200 mm  300 mm

 

Spikens placering Centrumavstånd längs skivans kanter Centrumavstånd inne på skivan
Inre skivlag  montage yttervaegg spik inre skivlag  600 mm   600 mm
Yttre skivlag   montage yttervaegg spik yttre skivlag 150 mm   200 mm

montage yttervaegg staende skiva lika vaegg

Stående stomme, längsmontering av skiva, skivlängd=vägghöjd

montage yttervaegg staende vaegg hoegre

Stående stomme, längsmontering av skiva, vägghöjd större än skivlängd

montage yttervaegg staende tvaers

Stående stomme, tvärsmontering av skiva

montage yttervaegg liggande tvaers

Liggande stomme, tvärsmontering av skiva