Underkant fönster

Detaljritning: K.P F 11 42

s71