Montage av Aquapanel Outdoor på dubbel träläkt

 

Aquapanel Outdoor-skivorna förvaras torrt och plant. Skivorna monteras under väderskyddade förhållanden.

s64

 Montera Aquapanel Outdoor-skivorna med förskjutna skarvar (minst 300 mm) och en distans på 3-5 mm. Framsidan (slät yta med stor text) ska vara vänd utåt.

 

Skruva skivorna med Aquapanel Maxiskruv max s250 mm eller spika med rostfri 40 mm ringspik typ Kartro IN- 04021RRKHN IN 40x2,1 max s150 mm.

 

Börja mitt på skivan och arbeta dig ut mot kanterna. Se till att skivorna vilar mot underlaget.

 

Skivorna monteras med ett inbördes avstånd på 3-5 mm.

 

Min skruv- och spikavstånd till skivkant 15 mm.

 

Det är viktigt att förskjuta skivorna minst 150 mm i sidled så att skivskarvar inte löper i förlängningen av karmsidorna.

 

s65 img 01

s65 img 02

s65 img 03