Ovankant fönster ventilerad

 Detaljritning: K.P F 11 38 

s72

 

Ovankant fönster oventilerad

Detaljritning: K.P F 11 43

s73