Montageanvisning stomme med dubbel träläkt

 

Efter att ha kontrollerat att vindskyddet är monterat enligt tillverkarens anvisningar så monteras liggande träläkt 22x70 mm (alt 28x70 mm) utanpå vindskyddsskivan. Träläkten spikas i den befintliga väggstommen med ett maximalt avstånd på s600 mm. Träläkten spikas enligt tabell längst ner.

s60 img 01

Täta utrymmet mellan den stående läkten och vindskyddsskivan i såväl inner som ytterhörn med isolering eller träläkt för att stoppa luftflödet runt husknuten. 

I den nedersta liggande träläkten monteras Knauf Danogips Musband för att förhindra att skadedjur tar sig upp i den ventilerade luftspalten.

 

Montera därefter stående 22x70 mm (alt 28x70 mm) träläkt utanpå den liggande träläkten med ett maximalt avstånd på s600 mm. Runt fönstren spikas en dubbel ram med 22x70 mm (alt 28x70 mm) träläkt för att komma ut i nivå med övrig dubbel träläkt. I inre skiftet av träramen runt fönster ska den liggande träläkten gå ända fram till fönstret för att säkerställa en bra infästning (se illustration).

 

Vid oventilerade fönster- och dörröppningar monteras en snedställd plåtprofil över öppningen som kan leda bort eventuell fukt.

 

I de fall vindskyddsfolie använts som vindskydd ska alla anslutningar mellan plåt och vindskydd tätas med godkänd tätningstejp t ex T-Flex från T-Emballage, se principskiss/ detaljritning: K.P F 11 70.

 

Plåtprofilens vinkel bör vara minst 95˚ och luta ut mot Aquapanel Outdoor-skivans baksida så att eventuell fukt leds bort från vindskyddsskivan och ut förbi öppningen. Utsticket på plåtprofilen mostvarar dubbla träläktens tjocklek.

Plåtprofilens anslutning mot vindskyddsskivan tätas i överkant med godkänd fogmassa t ex Tremco Butylfog eller Bostik Multifog 2640 alternativt tejpas med godkänd tätningstejp t ex T-Flex från T-Emballage.

 

Om en obruten vägglängd/vägghöjd överstiger 15 m ska en vertikal/horisontell rörelsefog göras. Se detaljritningar för vertikal och horisontell rörelsefog samt rörelsefog i hörn. Vertikala rörelsefogar görs ur estetiskt hänseende med fördel bakom stuprör.

 

Profiltyp Spiktyp för montage
Knauf Danogips Musband   Varmförzinkad pappspik >20mm

22x70 träläkt 
28x70 träläkt

Varmförzinkad spik 3,4x100mm Dubbla spik max s600

Securo FB Hålrumsventil Skruv korrosionsklass C4 >30mm
VHU 27/21 Skruv korrosionsklass C4 >30mm
Plåtbleck och andra utvändiga plåtar   skruv rostfritt stål 1.430 enl. SS-EN 10088-3:2005

 

Detaljritningar i DWG- och PDF-format finns att ladda ner.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s60 img 02

Runt fönstren spikas en ram med 22x70mm träläkt och eventuellt monteras en snedställd plåtprofil över fönstren som kan leda bort ev fukt. Plåtprofilen tätas med godkänd fogmassa Tremco Butylfog, Bostik Multifog 2640 eller med tejp Knauf W tape.

 

s61 img 01