Tätning av anslutningar med Knauf Danogips Fogband

 

Anslutningar runt fönster, dörrar samt elskåp och liknande ska tätas med Knauf Danogips Fogband. T ex smygskivor som vilar på fönsterbleck och ansluter mot fönsterkarm ska tätas med fogband, även gavlar och undersidan av fönsterbleck.

 

Före monteringen är det viktigt att de uppsågade smygskivorna är väl rengjorda och dammfria på de sidor där fogbandet ska ansluta.

 

Vid montering kapas fogbandet vinkelrätt. När ny rulle påbörjas kapas alltid de första två centimetrarna bort. Lossa sedan skyddsfolien en bit i början varefter bandet fästs mot underlaget cirka 2 mm in från kanten mot den jämnaste underlagsytan för att uppnå så god vidhäftning som möjligt, allt eftersom bandet sedan appliceras avlägsnas skyddsfolien.

 

Tätning av anslutningar

Knauf Danogips Fogband tillpassas alltid med ett övermått på ca 10 mm/lpm, alla skarvar kapas alltid vinkelrät. I alla hörn ska fogbandet skarvas för att säkerställa täta anslutningar. Fogbandet får inte sträckas och/eller vikas runt hörn.

 

Före montering av smygskivor är det viktigt att löst material borstas av från skivkanten. Monteringen av smygskivorna kan utföras på två sätt:

  • antingen tejpas fogbandet fast längs med ytterkanten på karmen
  • tejpas fogbandet fast i änden på smygskivorna före dessa monteras på plats.

 

När fogbandet är monterat på smygskivorna eller mot karm, pressas sedan smygskivorna in mot karm/plåt så dessa ansluter tätt före smygskivorna skruvas/spikas fast. För att garantera täthet när fogbandet sitter på plats bör fogtjockleken lämpligen ligga mellan 4-5 mm och max 6 mm utexpanderad.

 

Borttagning av ställningsinfästning

När infästningen är demonterad, tillpassas en bit fogband och rullas ihop ”cylinderformat”. Sedan förs fogbandet in i infästningshålet så det penetrerar ca ¾ av Aquapanelskivans tjocklek mätt från bakkant.

 

Därefter appliceras putsbruk i hålet som sedan ytbeläggs likt befintlig fasad efter putsbruket vittorkat.

 

Putsen bör appliceras i två skikt annars föreligger risk för krympsprickor.

s14 img 01

Smygskiva som ansluter till fönsterkarm och vilar på fönsterbleck.

 

s14 img 02

Fogbandet monteras mot den jämnaste underlagsytan. I hörn ska fogbandet skarvas vinkelrätt och får inte vikas runt hörn.

 

s14 img 03

Fogbandet monteras mot fönsterkarm.

 

s15 img 04

Fogbandsmontage runt takstol vid öppen takfot, alternativt foga med godkänd fogmassa t.ex. Tremco butylfog eller Bostik Multifog 2640.