Anslutning mot träfasad

Detaljritning: K.P F 11 25

s55