Montage av FB Hålrumsventil för att förhindra brandspridning i luftspalt

 

I flervåningshus där underlaget för Aquapanel- skivan eventuellt är brännbar, är det lämpligt att hindra brandspridning i luftspalten mellan våningsplanen med FB Hålrumsventil (FBH) från Securo.

 

Vindskyddsskivan ska vara av lägst brandklass A2 för att klara kravet för byggnadsklass BR1.

 

FBH-ventilen är perforerad och hindrar därför inte ventilationen. Hålrumsventilen är godkänd för 30, 60 och 90 minuters brandmotstånd.

 

Det är även lämpligt att använda FBH-ventilen som musband vid sockel där den här ger ett extra skydd mot insekter och skadedjur.

 

Stoppa brandspridning i sidled

För att hindra brandspridning i sidled (horisontellt) över brandcellsgräns kan följande lösning användas. Stående läkt monteras genomgående vid brandcellsgräns. FB Hålrumsventil monteras fram till brandcellsavgränsningen.

 

Montage

Hålrumsventilen fästs med skruv till underlaget 2-3 st/m eller 1 i varje bakomliggande regel. Skruven ska vara korrosionsklass C4. Längden ska vara för stålregel min 25 mm lång och för träregel min 30 mm lång.

 

Viktigt!

Montera alltid ventilen med intumescent-strips neråt.

 

Hålrumventilen monteras i hörn kant mot kant och tätas med fastklämd stenullsisolering.

Viktigt! Ventilen får inte knäckas eller böjas.

 

Ventil monteras mellan stående läkt vid brandcellsgräns, se till att hålla ett avstånd på ca 50 mm mellan ventil och ände på träläkt.

 

Se till att ventilen kläms fast mellan vindskydd och Aquapanel-skiva. Används vindskyddsfolie måste man komplettera med ett fast underlag bak vindskyddet.

 

Längden tillpassas och kapas med för ändamålet avsedd kapsåg. Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd.

 

s38 img 01

FB Hålrumsventil monteras horisontellt i luftspalten i nivå med varje brandcellsgräns.

s38 img 02

FB Hålrumsventil monteras med ett maximalt skruvavstånd på s600mm Detaljritning K.P F 11 31

s39 img 01

I innerhörn tätas skarven mellan två FB Hålrumsventiler med en bit stenullsisolering.

s39 img 02

Det är viktigt att FB Hålrumsventilen fyller ut hela hålrummet mellan vindskyddet och Aquapanel Outdoor skivan.