Ytterhörn

Detaljritning: K.P F 11 33

s45

 

Innerhörn

Detaljritning: K.P F 11 34

s46